Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Piąty konkurs literacki dla uczniów szkół średnich

data dodania: 2010-11-28

data zakończenia: 2011-01-31

data ogłoszenia wyników: 2011-03-05

organizator: Instytut Filologii Polskiej UAM

adres: Instytut Filologii Polskiej, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, z dopiskiem na kopercie

strona www: http://polonistyka.amu.edu.pl

mail: fanfil@amu.edu.pl

Rozstrzygnięcie V Konkursu Literackiego o Nagrodę "FanFila"
dla uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich

Wszystkich uczestników naszego konkursu literackiego wraz z opiekunami
literackimi i osobami towarzyszącymi serdecznie zapraszamy na
uroczystość jego rozstrzygnięcia w sobotę 5 marca o godzinie 14:00 w
sali Śniadeckich poznańskiego Collegium Maius przy ul. Fredry 10.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ramach Dnia Drzwi Otwartych na
naszej polonistyce; obchody zaczynają się już w południe -
zainteresowanych zapraszamy również na nie.

---

Instytut Filologii Polskiej UAM
ogłasza piąty konkurs literacki dla uczniów szkół średnich
o nagrodę FanFila

Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich, rozgrywa się w dwóch kategoriach: prozy i poezji.

I. Konkurs prozatorski obejmuje wyłącznie opowiadania. Jury zaprasza do nadsyłania jednego opowiadania, którego objętość nie powinna przekraczać 20 stron maszynopisu.

II. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej objętości.

Kapituła Konkursu nie określa idei, tematyki czy formy. Zapraszamy do swobodnego wypowiadania swoich przeżyć i przemyśleń. Na ograniczenia wolności jeszcze przyjdzie czas.

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2011 r.

Prace w dwóch egzemplarzach (przyjmujemy wyłącznie prace w wersji papierowej) wraz z dodatkowymi informacjami (imię i nazwisko - bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły) prosimy nadsyłać na adres: Instytut Filologii Polskiej, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, z dopiskiem na kopercie "Konkurs literacki o nagrodę FanFila"

Termin ogłoszenia wyników: początek marca 2011 r. O dokładnej dacie poinformujemy drogą mailową (nasz adres elektroniczny: fanfil@amu.edu.pl), informacja ta znajdzie się także na stronie domowej Instytutu Filologii Polskiej: http://polonistyka.amu.edu.pl w zakładce "Konkurs literacki o nagrodę FanFila"

Nagrody (w każdej z dziedzin osobne i równorzędne):

I. Nagroda pierwsza: 700 złotych.
II. Nagroda druga: 500 złotych.
III. Nagroda trzecia: 300 złotych.

Jury (w skład którego wchodzą prof. Przemysław Czapliński, prof. Piotr Śliwiński, dr Ewa Rajewska i dr Piotr Śniedziewski) dopuszcza przyznawanie prywatnych nagród przez osoby i instytucje, jednocześnie zastrzegając sobie możliwość innego podziału trofeów. Jury decyduje również o umieszczeniu nagrodzonych prac na stronie domowej IFP.

Niech Muzy i Komputery wszystkim uczestnikom konkursu sprzyjają!

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji