Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM

data dodania: 2011-01-16

data zakończenia: 2011-01-31

organizator: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rabce-Zdroju

adres: Miejski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 5 34-700 Rabka-Zdrój oraz Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 47 34-700 Rabka-Zdrój

mail: rabkamok@wiknet.pl, www.mok.rabka.pl lub rabkabiblioteka@wp.pl, www.bibliote

tel: 0-18/2676626 lub 0-18

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Rabce-Zdroju

serdecznie zapraszają do udziału

w XIX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM "SERDUSZKOWY WIERSZ"

REGULAMIN
1. Organizatorami Konkursu są: Miejski Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce-Zdroju.
2. Konkurs odbywa się z okazji "Walentynek" - Święta Zakochanych, w dwóch
kategoriach wiekowych:
I - dzieci i młodzież do lat 15; II - młodzież/powyżej 15 lat/ i dorośli
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów,
maksymalnie trzech utworów poetyckich w dwóch egzemplarzach opatrzonych
godłem, w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.
4. Do utworów konkursowych należy dołączyć dane osobowe /imię, nazwisko, rok
urodzenia, adres zamieszkania, telefon/ wraz z podpisanym oświadczeniem o
następującej treści:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U.
nr.133/97 poz.883 wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych
w bazie danych MOK oraz udostępnieniu ich w publikacjach o działalności
kulturalnej, a także ich przetwarzaniu.
5. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
6. W każdej z kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia /nagrody
rzeczowe - upominki walentynkowe/, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
7. Rozstrzygniecie konkursu, odczytanie protokołu, wręczenie nagród i spotkanie
autorskie z Jurorem odbędzie się w dniu 14-go lutego o godz. 15.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej ul. Orkana 47
8. Przystępując do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację
utworów.
9. Szczegółowych informacji udzielają:
Miejski Ośrodek Kultury ul. Parkowa 5 34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax: 0-18/2676626 rabkamok@wiknet.pl www.mok.rabka.pl
Miejska Biblioteka Publiczna ul. Orkana 47 34-700 Rabka-Zdrój
Tel./fax: 0-18/2677449 rabkabiblioteka@wp.pl www.biblioteka.rabka.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji