Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

"KSIĄŻKA, KTÓRA ODMIENIŁA MOJE ŻYCIE" Ogólnopolski Konkurs Literacki

data dodania: 2011-01-16

data zakończenia: 2011-04-16

data ogłoszenia wyników: 2011-05-28

organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy, Sekretariat ul. Długa 39, 85-034 BYDGOSZCZ z dopiskiem: Konkurs Literacki -

strona www: www.wimbp.bydgoszcz.pl

tel: Aleksandra Węglerska

"KSIĄŻKA, KTÓRA ODMIENIŁA MOJE ŻYCIE"
Ogólnopolski Konkurs Literacki

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zaprasza miłośników czytania do udziału w konkursie literackim. Zapewne każdy z nas ma swoją wyjątkową lekturę, z której czerpie radość życia i jak napisał Stephen King w "Mrocznej wieży": "Kiedy tylko da im się trochę czasu, słowa mogą nawet zaczarować czarodzieja". Jeżeli ktoś z Państwa przeżył podobną przygodę z książką i chce się podzielić własnymi doświadczeniami - zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu w Regulaminie oraz na stronie internetowej Biblioteki (www.wimbp.bydgoszcz.pl).

Szczegółowych informacji udziela Pani Aleksandra Węglerska tel. 52 33-99-237.


Regulamin Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego
"KSIĄŻKA, KTÓRA ODMIENIŁA MOJE ŻYCIE"

Esej poświęcony ulubionej lekturze
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu literackiego "Książka, która odmieniła moje życie"
jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
www.wimbp.man.bydgoszcz.pl/
2. Konkurs organizowany jest w ramach IX edycji Festiwalu Książki "Bydgoskiego
Trójkąta Literackiego.
3. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób powyżej 15 roku życia.
Mogą w nim uczestniczyć profesjonalni i nieprofesjonalni twórcy.
4. Konkurs literacki polega na przedstawieniu w formie eseju własnej "przygody
z książką", każdy z nas ma swoją ulubioną lekturę, do której często wraca. Bywają
jednak książki wyjątkowe. Dają one nie tylko satysfakcję z czytania, ale potrafią
całkowicie zmienić nasze spojrzenie na życie. Taką książką może być pozornie zwykła
powieść, opowiadanie, biografia, tomik poezji lub nawet zbiór aforyzmów. Nieraz nawet
kilka słów, jeden wers, mogą sprawić, że rozglądamy się dookoła i stwierdzamy, "jakie
życie jest piękne!". Jeżeli ktoś z Państwa przeżył podobną przygodę z lekturą i chce się
podzielić własnymi doświadczeniami - zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
konkursie.
II. Cele konkursu
1. Propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury.
2. Pobudzanie aktywności twórczej, wyrażania siebie i własnych przemyśleń poprzez
pisanie, poszukiwanie najbardziej wyrazistych form słowa.
3. Możliwość podzielenia się refleksjami na temat ulubionej książki lub wiersza.
4. Propagowanie kultury języka polskiego i różnorodnych form literackich
III. Zasady konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie maksimum 2 utworów, esejów
w czterech kompletach. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane
w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Nie przyjmujemy rękopisów.
Prosimy również dołączyć teksty zapisane w postaci elektronicznej (w formacie doc.).
2. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, powtórzonym na zaklejonej kopercie,
zawierającej wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA - stanowiącą Załącznik Nr 1 niniejszego
regulaminu.
UWAGA: projekty przesłane bez wypełnionej karty zgłoszenia nie będą rozpatrywane
przez Jury Konkursu.
3. W przypadku udziału w konkursie osób niepełnoletnich konieczny jest podpis
rodzica/opiekuna (na karcie zgłoszenia, Załącznik Nr 1).
4. Na konkurs należy zgłaszać utwory dotąd niepublikowane i nienagradzane w innych
konkursach literackich. Wszystkie prace powinny być wyłącznie indywidualne.
5. Powołane przez organizatorów Jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna
nagrody i wyróżnienia. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.
6. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Całkowita pula nagród wynosi 1.000
złotych.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych
i wyróżnionych utworów. Wytypowane przez Jury prace opublikowane będą na stronie
internetowej Biblioteki. Najlepsze utwory zamieszczone zostaną w publikacji pt. "Książka,
która odmieniła moje życie". Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od tego
zamierzenia.
8. Prace należy składać lub nadsyłać do dnia 16 kwietnia 2011 roku na adres:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy,
Sekretariat
ul. Długa 39, 85-034 BYDGOSZCZ
z dopiskiem: Konkurs Literacki - "Książka, która odmieniła moje życie"
9. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się
w dniu 28 maja 2011 roku. O miejscu i godzinie wręczenia nagród laureaci konkursu
zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie bądź za pośrednictwem Internetu.
Organizator zastrzega sobie wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień.
10. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z:
- wyrażeniem zgody na udział w konkursie;
- nieodpłatnym przekazaniem organizatorowi praw autorskich do nadesłanej pracy;
- akceptacją wszystkich zapisów niniejszego regulaminu;
Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich prezentacji
i publikacji bez honorarium za prawa autorskie w celu promocji działań Biblioteki oraz
uzdolnionych twórców.
Uwaga:
w przypadku niemożności identyfikacji autora pracy - tekst nie zostanie dopuszczony
do oceny Jury.
Dyrektor Biblioteki

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji