Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki - wyniki

data dodania: 2011-02-08

data zakończenia: 2011-05-20

organizator: Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego

adres: Beata Szymankiewicz Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu ul. Wojska Polskiego 5 12-250 Orzysz z dopiskiem

tel: 087 423 70 10

Protokół z obrad Jury
VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki

Jury VII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Michała Kajki obradujące
w dniu 18 czerwca 2011r. w Ogródku w składzie:
Przewodniczący: Krzysztof Kuczkowski
Członkowie: Przemysław Dakowicz, , Wojciech Gawłowski, Jarosław Jakubowski
po zapoznaniu się z 338 zestawami prac konkursowych(1014 wierszy) postanowiło
przyznać:

w kategorii poniżej 18 lat:
I nagrodę za zestaw wierszy opatrzony godłem ZIELONY DROPS
dla Anny Adamowicz z Lublina
II nagrodę za zestaw wierszy opatrzony godłem KIDNEY
dla Mai Walencik z Gdyni
III nagrodę za zestaw wierszy opatrzony godłem SZKOCJA
dla Julii Małasińskiej z Łowicza

w kategorii powyżej 18 roku życia:
I nagrodę za wiersze "Przeżycie" i "Rozprężenie.Czary" opatrzone
godłem GŁUCHY TELEFON
dla Łucji Dudzińskiej z Poznania
II nagrodę za wiersz "Włosy" opatrzony godłem KALINA
dla Hanny Dikty z Piekar Śląskich
III nagrodę za wiersze "Przypis do tytułu" i "*** Tanie dziewczyny" opatrzone
godłem ASINUS
dla Agnieszki Tomczyszyn -Harasymowicz z Głuchołaz

oraz trzy równorzędne wyróżnienia:
za wiersz "Wędrówki wilków" opatrzony godłem NUKU HIVA
dla Dominika Piotra Żyburtowicza z Drawska Pomorskiego
za zestaw wierszy opatrzony godłem DZIKIE PALMY
dla Marty Kapelińskiej z Torunia
za wiersz " Te miejsca. Stacja X" opatrzony godłem MIGNON
dla Edyty Wysockiej z Miastka

---

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku - Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Michała Kajki

pod patronatem
Burmistrza Orzysza
Dwumiesięcznika Literackiego "Topos"
"Gazety Olsztyńskiej"

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat
2. dla osób powyżej 18 lat
W konkursie mogą brać udział wszyscy niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń twórczych, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.
Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: dr Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski, Jarosław Jakubowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący). W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne - 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. Poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania zestawów: 20 maja 2011 r.

Data ogłoszenia wyników i termin uroczystej gali wieńczącej konkurs zostaną podane w późniejszym czasie.
Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w "Toposie" i "Gazecie Olsztyńskiej".


Prace należy nadsyłać na adres:
Beata Szymankiewicz
Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
12-250 Orzysz
z dopiskiem "Konkurs" oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej.

Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem tel. 087 423 70 10.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji