Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

X OTWARTY KONKURS LITERACKI (rozstrzygnięty)

data dodania: 2011-02-18

data zakończenia: 2011-03-31

organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie

adres: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Sportowa 1, 84-250 GNIEWINO z dopiskiem

strona www: www.gniewino.pl

mail: gbp@gniewino.pl

tel: (58) 670 69 38

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji
X OTWARTEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„GNIEWIŃSKIE PIÓRO”
z dnia 9 maja 2011 r.

9 maja 2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji X Otwartego Konkursu Literackiego „GNIEWIŃSKIE PIÓRO” o zasięgu ogólnopolskim, który trwał od stycznia 2011 r. do 31.03.2011 r.. Organizatorem Konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie, a patronem Rada Gminy Gniewino.
W konkursie wzięło udział 226 uczestników z całej Polski oraz spoza kraju. Nadesłano ok. 750 wierszy w 150 zestawach poetyckich oraz 76 tekstów prozatorskich. Dwie prace zdyskwalifikowano - z powodu przekroczonego terminu nadania przesyłki (o 14 dni) oraz opublikowania pracy nadesłanej na Konkurs w Internecie (pkt 3, ust. 1 regulaminu).
Komisja w składzie: Wioleta Majer-Szreder – przewodnicząca, Anna Jastrzębska, Gabriela Wyszecka, Ewa Haberka, Dorota Zadroga i Mirosław Odyniecki – członkowie,
nagrodziła w poszczególnych kategoriach następujące osoby:
KATEGORIA: dzieci
W kategorii dzieci nadesłano tylko dwie prace, w związku z czym Komisja mogła przyznać jedynie wyróżnienia:
godło „Juhas” - Jan Adamek, Lubartów, 11 lat - poezja
godło „Sara” - Sara Moqbil, Lublin, 12 lat - proza
KATEGORIA: poezja – młodzież:
1 miejsce – godło „Kot bez głowy” - Anna Adamowicz, Lublin, 17 lat
2 miejsce – godło „ Lec” - Victoria Herczek, Katowice, 16 lat
3 miejsce – godło „Polly” - Aleksandra Hoppe, Gniewino, 15 lat
wyróżnienia:
godło „Dora 17” - Dorota Smułkowska, Warszawa, 17 lat
godło „Layla17” - Aleksandra Nachyła, Starachowice, 17 lat
godło „Anastazja” - Elżbieta Grabka, Kraków, 16 lat
godło „Iskierka” - Zuzanna Nitek, Kielce, 14 lat
godło „Niepoprawna” - Barbara Łasut, Pilichowice, 17 lat
godło „Apos” - Maksymilian Korczyk, Łapsze Niżne, 16 lat
godło „Drewniak” - Kacper Sobierajski, Słupsk, 14 lat
KATEGORIA: proza – młodzież:
1 miejsce – nie przyznano
2 miejsce – godło „Baffi” - Magdalena Borzucka, Kończyce Małe, 15 lat – „Stracone niebo”
3 miejsce – godło „Spero” - Agnieszka Makarewicz, Elbląg, 17 lat – „Nie jesteśmy ze skały”
wyróżnienia:
godło „Paulina” - Paulina Saramak, Kwidzyn, 14 lat – „Raczek Pluto”
godło „Agata” - Agata Jamrozek, Kwidzyn, 15 lat – „Moja dusza”
Nagrodzone dzieci i młodzież otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
KATEGORIA: poezja - dorośli:
1 miejsce (500 zł) – godło „Garcinia cambogia” - Mirosław Szałata, Człuchów
2 miejsce (300 zł) – godło „Rwanda” - Jerzy Fryckowski, Dębnica
3 miejsce (200 zł) – godło „Strach” - Piotr Macierzyński, Łódź
Nagroda specjalna (200 zł) – godło „Talizman” - Henryk Połchowski, Wejherowo
wyróżnienia (100 zł):
godło „Ita” - Cecylia Suszka, Koniaków
godło „Myląc noc z dniem” - Halina Ewa Olszewska, Biłgoraj
wyróżnienia w formie wydrukowania pracy w almanachu pokonkursowym oraz dyplomu uznania:
godło „Rzadko i niechętnie” - Marcin Czeczko, Kalisz
godło „Iskry spod koła” - Ela Galoch, Turek
godło „Kropka w kropkę” - Małgorzata Stachowiak-Schreyner, Sulechów
KATEGORIA: proza – dorośli:
1 miejsce (500 zł) – godło „Zielony Dwór” - Jacek Wojtkowiak, Gdynia – „Kaszubska studniówka”
2 miejsce (300 zł) – godło „Janerka” - Agnieszka Berdyszak, Czempiń – „Trochę inna historia kuszenia”
3 miejsce (200 zł) – godło „Margo” - Katarzyna Micota, Wieluń – „Hymn”
3 miejsce (200 zł) - godło „Semper fidelis” - Sandra Grzywocz, Chorzów – „Cztery łapy”
wyróżnienia (100 zł):
godło „Jerzyk” - Roman Dopieralski, Koszalin – „Fenomen życia”
godło „REX” - Lechosław Cierniak, Słupsk – „Taki przeraźliwie szary”
godło „Sigma” - Ewa Musiorska, Jaworzno – „Stowarzyszenie odważnych serc i - Wojtek”
Podpisy Komisji:


---

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W X OTWARTYM KONKURSIE
LITERACKIM "GNIEWIŃSKIE PIÓRO"


REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewinie.

Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

1. Cele konkursu:
- zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
- wyłowienie talentów literackich,
- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
- spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego.

2. Adresaci konkursu:
Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

3. Zasady uczestnictwa:
- Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z trzech kategorii: proza, poezja, scenariusz.
- Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku poezji maksymalnie 5 utworów. Objętość pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4. W przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii.
- Utwór w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejona kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty email). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
- W przypadku uczestników w wieku do 18 lat, należy na pracy, obok godła, podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.
- Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika - dyskietki lub płyty CD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje prac. Organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.

4. Termin składania prac:
Prace należy składać do dnia 31 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewinie, bądź przesłać pocztą na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
z dopiskiem "Konkurs Literacki"

5. Kryteria ocen:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczna i językowa.

6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

7. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli) ufundowane przez Organizatora i ewentualnych Sponsorów. O sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.

9. Termin rozstrzygnięcia Konkursu uzależniony jest od ilości prac złożonych w poszczególnych kategoriach i z reguły przypada na przełomie maja i czerwca.

10. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie i pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gniewino.pl.

11. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

12. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 69 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji