Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O Złote Lubańskie Pióro” (wyniki)

data dodania: 2011-03-09

data zakończenia: 2011-05-28

data ogłoszenia wyników: 2011-06-17

organizator: Miejski Dom Kultury w Lubaniu

adres: Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań

mail: mdklub@wp.pl

tel: 75-6462-340

PROTOKÓŁ
Komisji oceniającej uczestników
IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O czym szepczą bazaltowe skały”
„O Złote Lubańskie Pióro”
pod Patronatem Burmistrza Miasta


Komisja w składzie:

1. Elżbieta Śnieżkowska – Bielak - (Związek Literatów Polskich) – przewodnicząca
2. Aleksandra Bis - członek
3. Jolanta Szpak - członek

Komisja j.w. stwierdza, że do Konkursu swoje wiersze nadesłało 120 uczestników z całej Polski, w tym 1 spoza granic naszego kraju ( Wielka Brytania ).
Po wnikliwej ocenie komisja postanowiła przyznać:

 I MIEJSCE: 500 zł oraz statuetkę „Złote Lubańskie Pióro”- Adam Bolesław Wierzbicki – godło „ostatni oddech lata” – za wiersz pt. „Dziedzictwo”.
 II MIEJSCE: 300 zł – Arkadiusz Stosur – godło „Sad Dobry” – za wiersz pt. „Mój mały traktat teologiczny 2011”.
 III MIEJSCE: 200 zł – Irena Mówińska - Lipińska – godło „I-59” – za wiersz pt. „Zapach szarlotki”.
 WYRÓŻNIENIE: 100 zł – Krystyna Sławińska – godło „Lapis Lazuli” – za wiersz pt. „Tańczyłam”.
 WYRÓŻNIENIE: 100 zł – Grzegorz Żak -godło „Grzech Agaty” za wiersz pt. „Demuzacja i odpoetowanie”.

---

Miejski Dom Kultury w Lubaniu
o g ł a s z a
IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
"O czym szepczą bazaltowe skały"
o Złote Lubańskie Pióro
pod Patronatem Burmistrza Miasta

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Lubaniu.
2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń,
- uświetnienie obchodów Dni Lubania.
3. Konkurs adresowany jest do autorów niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie niepublikowane utwory
poetyckie (także w internecie) o dowolnej tematyce, opatrzone godłem autora.
5. Utwory należy dostarczyć do organizatora konkursu w formie wydruków komputerowych
bądź maszynopisów w czterech egzemplarzach, w terminie do 28 maja 2011 r. na adres:
Miejski Dom Kultury w Lubaniu, ul.T.Kościuszki 4, 59-800 Lubań.
6. Do prac konkursowych należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem i zawierającą:
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie
z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych wraz z podpisem,
- imię i nazwisko autora,
- wiek autora,
- adres zamieszkania,
- numer telefonu kontaktowego,
- oraz adres e-mail.
7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna
cztery nagrody pieniężne oraz zwycięskie trofeum:
- I miejsce - 500 zł oraz statuetka "Złote Lubańskie Pióro",
- II miejsce - 300 zł,
- III miejsce - 200 zł,
- wyróżnienie - 100 zł.
8. Organizator zastrzega sobie prawo innego rozdziału nagród w zależności od ilości
i poziomu artystycznego zgłoszonych do konkursu prac.
9. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 czerwca 2011 r.
o godz. 18:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu.
10. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu ogłoszenia wyników określonym w pkt. 8
niniejszego regulaminu w przeciwnym razie zasilą one fundusz przyszłorocznego
konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych
utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
12. Bliższych informacji udziela: Wiesław Ogrodnik, tel. 75-6462-340,
e-mail: mdklub@wp.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji