Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

KONKURS POETYCKI "O Jabłko Damiany"

data dodania: 2011-03-09

data zakończenia: 2011-08-31

data ogłoszenia wyników: 2011-09-25

adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁYM BORZE UL. TAMKA 3 78-425 BIAŁY BÓR Na kopercie należy umieścić dopisek

mail: mgok@bialybor.com.pl lub zdjunior@tlen.pl

tel: 94 3739466

fax: 94 3739120

KONKURS POETYCKI "O Jabłko Damiany"

REGULAMIN
- Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy, kto nadeśle pięć wierszy w trzech egzemplarzach.
- Nadesłanie prac oznacza jednocześnie zgodę autora na nieodpłatne
wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamy
kolejnych edycji konkursu.

- Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 31 sierpnia 2011 r.
- Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.
- Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy .

- Wiersze należy nadsyłać na adres:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁYM BORZE
UL. TAMKA 3
78-425 BIAŁY BÓR
Na kopercie należy umieścić dopisek "O Jabłko Damiany".
- Prace konkursowe rozpatrzy profesjonalne jury powołane przez organizatora.
- Jury wyłoni laureatów trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień.
I nagroda - 1000 zł,
II - 700zł,
III - 500zł.
Trzy wyróżnienia po 150 zł. Jury zastrzega sobie inny podział nagród bez podania przyczyn.

- Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną rozdysponowane według uznania organizatora.
- Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o finałach zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów.
- Laureaci konkursu zostaną w terminie do 25 września 2011 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs, która odbędzie się w dniu 08.10.2011 r. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Istnieje również możliwość odpłatnego noclegu z soboty na niedzielę.
- We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy kontaktować się z MGOK w Białym Borze tel. 94 3739466, fax 94 3739120
e-mail: mgok@bialybor.com.pl lub zdjunior@tlen.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji