Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs literacki o Laur Konika Morskiego 2011 pt. „Nadmorskie klimaty”

data dodania: 2011-03-09

data zakończenia: 2011-05-15

adres: Klub Literacki „Na Wyspie” – prezes Anna Kamińska-Szpachta, 72-600 Świnoujście, ul. Gdyńska 23/40

mail: klnawyspie@wp.pl

tel: 91- 327-09-78 lub 79

Konkurs literacki o Laur Konika Morskiego 2011
pt. „Nadmorskie klimaty”
Świnoujście, 15.05 - 24.06.2011 r.

Organizatorzy:

* Klub Literacki „Na Wyspie” w Świnoujściu

* Miejska Bibliotek Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu

* Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej U.M. Świnoujścia

Cel konkursu:

* Podkreślenie znaczenia obchodzonych w 2011 r. Dni Morza i Dni Świnoujścia

* Promocja kultury, miasta Świnoujścia i tradycji morskich

Założenia regulaminowe:

* Do udziału w konkursie zapraszamy osoby tworzące poezję, które ukończyły 15 roku życia, amatorów, nie zrzeszonych w związkach twórczych.

* Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie w trzech egzemplarzach, nigdzie dotychczas niepublikowanych wierszy o tematyce:

* Nadmorskie klimaty (zestaw 3 wierszy),

lub

* Refleksje, marzenia, wspomnienia (zestaw 3 wierszy),

Każdy utwór należy opatrzyć godłem w formie nazwy własnej. To samo godło winno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem wraz z określeniem wieku oraz adresem, adresem elektronicznym i nr telefonu. Uczniowie biorący udział w konkursie podają dodatkowo nazwę i adres szkoły.

* Zgłoszone do konkursu utwory nie podlegają zwrotowi.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania zgłoszonymi utworami na konkurs (publikacje, prezentacje).

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

* Werdykt jury jest niepodważalny.

* Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż przewidzieli to Organizatorzy,

* Przyjazd laureatów na rozdanie nagród na własny koszt. Organizatorzy zapewniają 2 noclegi laureatom Złotych Koników Morskich (z osobą towarzyszącą). Większa ilość noclegów na koszt laureata może być rezerwowana po uprzednim zgłoszeniu.

Terminarz konkursu:

* Rozesłanie informacji o konkursie do 15.03.2011 r.

* Termin nadsyłania wierszy do 15.05.2011 r. (liczy się data stempla pocztowego),

* Powołanie jury konkursu do 15.05.2011 r.

* Obrady jury od 16.05 do 25.05.2011 r.,

* Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do finału do 30.05.2011 r.,

* O terminie ogłoszenia wyników i uroczystości rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Nagrody:

* w każdej tematyce: Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego „Konika Morskiego” oraz nagrody pieniężne. Ponadto dodatkowe nagrody przyznane będą za najlepszy wiersz nadesłany na konkurs przez mieszkańców Świnoujścia.

Prace należy przesłać na adres:

Klub Literacki „Na Wyspie”
– prezes Anna Kamińska-Szpachta
72-600 Świnoujście
ul. Gdyńska 23/40
tel. 91- 327-09-78 : 791506950
e-mail: klnawyspie@wp.pl


PROSIMY O WYSYŁANIE KORESPONDENCJI LISTEM ZWYKŁYM


Materiały konkursowe należy przesłać z dopiskiem na kopercie: konkurs literacki

Zapraszamy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji