Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki - Jednego Wiersza

data dodania: 2011-03-09

data zakończenia: 2011-05-31

data ogłoszenia wyników: 2011-08-06

adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wysoka, 3 89-600 Chojnice

strona www: www.bibliotekachojnice.pl

mail: biblchj@wp.pl

tel: 052 3972807

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach
ogłasza

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki
Jednego Wiersza
organizowany w ramach
XVII CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

Warunki uczestnictwa :

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Tematyka prac jest dowolna.

3. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz, wyłącznie w języku polskim, w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu (format A4) .Obowiązuje zasada : jeden autor = jeden wiersz, nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.
Wiersz powinien być podpisany godłem - pseudonimem, nie znakiem graficznym, utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.
To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej :
- dane autora ( imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail),
- formułkę : "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych" podpisaną czytelnie,
- oświadczenie, że osoba nadsyłająca wiersz jest autorem tego utworu , oraz że utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany na innych konkursach.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres :

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice

Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs poetycki".

5. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.
Laureatom przyznane zostaną nagrody pieniężne , łączna pula nagród wyniesie nie mniej niż 2.500 złotych.
O podziale nagród zadecyduje jury.

6. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni do zaprezentowania swoich utworów na Chojnickiej Nocy Poetów, podczas której - w dniu 6 sierpnia 2011 roku - odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i zwracają koszty dojazdu (pociągiem lub autobusem), przy czym zwrot kosztów podróży obejmuje tylko cenę biletu w granicach Polski.
Nagrody główne powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru i do prezentacji wiersza.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biblioteki : www.bibliotekachojnice.pl

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich
w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów.
Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim
i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 052 3972807 , e-mail : biblchj@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji