Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIV. Edycja Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego

data dodania: 2011-03-09

data zakończenia: 2011-04-16

data ogłoszenia wyników: 2011-05-28

adres: Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka

strona www: www.zssigie.ostroleka.pl

mail: konkurssigie@wp.pl

Regulamin Konkursu Literackiego na interpretację myśli przewodniej
XIV. Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego
organizowanego przez Zespół Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego
oraz Parafię Rzymsko-Katolicką p.w. Św. Wojciecha w Ostrołęce

1. Główne cele konkursu:
- popularyzowanie twórczości ks. Jana Twardowskiego
- ukazywanie jej wartości i piękna.
- rozwijanie umiejętności wyrażania własnych sądów na temat twórczości ks. Jana Twardowskiego
w kontekście współczesności.
- rozwijanie zainteresowań poezją.

2. Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów i szkół średnich, a także inni miłośnicy twórczości ks. Jana Twardowskiego.
3. Zasady uczestnictwa:
Praca polegająca na własnej interpretacji myśli przewodniej XIV. Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji
Ks. Jana Twardowskiego: " miłość której nie widać nie zasłania sobą", nie powinna przekraczać trzech stron maszynopisu (foramt A4, rozmiar czcionki: 12). Praca powinna zawierać: nazwisko i imię autora, datę urodzenia, miejsce nauki (klasa), (pracy), adres zamieszkania, czytelny podpis uczestnika . Prace uczestników należy przesłać pocztą nie później niż do 16 kwietnia 2011 r. na adres Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 44, 07-401 Ostrołęka, lub w formie elektronicznej na adres: konkurssigie@wp.pl

4. Miejsce i termin konkursu:
Oficjalne ogłoszenie laureatów Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w sobotę - 28 maja 2011r. w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Ostrołęce, wraz z ogłoszeniem zwycięzców XIV Edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Ks. Jana Twardowskiego.
Lista Laureatów dostępna też będzie na stornie internetowej Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce pod adresem: www.zssigie.ostroleka.pl

5. Kategorie wiekowe uczestników:
Uczestnicy oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I - uczniowie szkół podstawowych
kategoria II - uczniowie gimnazjów
kategoria III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz inni uczestnicy.

6. Jury Konkursu
Prace uczestników oceniać będzie Jury Konkursu, w którego skład wejdą nauczyciele języka polskiego i członkowie Związku Literatów Polskich.

7. Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorom Konkursu.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji