Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki w Oleśnie

data dodania: 2011-03-17

data zakończenia: 2011-04-10

data ogłoszenia wyników: 2011-04-27

adres: Oleska Biblioteka Publiczna, ul. Aleksandra 5, 46-300 Olesno, z dopiskiem „SZUFLADA”

strona www: http://szuflada.olesno.org/zgloszenie

mail: szuflada@olesno.org

tel: 034 358 20 30 i 034 3

Ogólnopolski Otwarty Konkurs Poetycki w Oleśnie

1. Organizatorem konkursu jest portal OLESNO.BIZ, a także Oleska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Dom Kultury w Oleśnie.
2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów zrzeszonych jak również niezrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończony 16 rok życia.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 2 wierszy o dowolnej tematyce. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
4. Wiersze muszą być podpisane godłem (pseudonimem). Takim samym godłem należy opatrzyć nadesłaną informację o autorze, w której skład powinny wejść: imię, nazwisko, dokładna data urodzenia, adres, telefon, e-mail.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać do 10 kwietnia 2011 r. a preferowanym sposobem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: http://szuflada.olesno.org/zgloszenie

W razie braku możliwości przesłania utworów drogą elektroniczną prosimy przesyłać wydruk lub maszynopis na kartkach w formacie A4 na adres:
Oleska Biblioteka Publiczna
ul. Aleksandra 5
46-300 Olesno
z dopiskiem „SZUFLADA”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na: szuflada@olesno.org oraz telefonicznie pod numerami: 034 358 20 30 i 034 358 28 34.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów.
7. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów. Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji regulaminu, ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe:
I miejsce – 500 zł + okolicznościowa statuetka
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 100 zł
9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych utworów bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. A także prawo do publikacji danych osobowych i zdjęć finalistów.
10. Zgłoszenie utworu do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że utwór jest własny, nie publikowany i nie nagradzany na innych konkursach, ponadto wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora w celach promocyjnych konkursu.
11. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 27 kwietnia 2011 r. o godzinie 18:00 w Oleskiej Bibliotece Publicznejubie, ul. Aleksandra 5. Organizatorzy nie przesyłają nagród, przyznaną nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.
12. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji