Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI XVIII PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ

data dodania: 2011-04-08

data zakończenia: 2011-09-10

data ogłoszenia wyników: 2011-10-15

adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie

mail: pawelkubiak7@gmail.com

tel: 509 138 716

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej w składzie:

1. Marta Kapelińska
2. Jan Zdzisław Brudnicki - przewodniczący
3. Paweł Kubiak - sekretarz
4. Andrzej Wołosewicz

Po wnikliwym przeczytaniu 166 zestawów wierszy (nadto 3 zestawy tego samego autora zostały zdyskwalifikowane zgodnie z regulaminem) i dyskusji o ich poziomie, na posiedzeniu w dniu 30 września 2011 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda - 800 zł - Katarzyna Zychla z Żar za zestaw opatrzony godłem "mniszek lekarski"

II nagroda - 600 zł - Jerzy Fryckowski z Dębnicy Kaszubskiej za zestaw opatrzony godłem "lupa"

III nagroda - 400 zł - Anna Piliszewska z Wieliczki za zestaw opatrzony godłem AMAVI

oraz cztery równorzędne wyróżnienia po 200 zł za zestawy opatrzone godłami:
godło "GB" - Grzegorz Berny z Gdyni
godło "Bagnet" - Radosław Jaworowicz z Kwidzyna
godło "Drzewiec" - Bogdan Nowicki ze Świętochłowic
godło "Pan Cogito Podróżnik" - Piotr Stankiewicz z Podkowy Leśnej

W kategorii na wiersz o tematyce "Małe ojczyzny" 3 równorzędne nagrody Starosty Pruszkowskiego:
1. godło "Sprawka" - Kamila Pawluś z Warszawy
2. godło "w czas" - Zofia Staniszewska z Mieczewa
3. godło "Cel" - Krzysztof Woźniak z Piastowa

Do nagród typowane były również zestawy opatrzone godłami: "Euzebieusz", "Ars Poetica", "fluid", "pani_miniver", "Białe wiśnie", "SKYWOKER", "GRĄŻEL".

Warszawa

Piastów, 30.09.2011r.---


Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce (w tej liczbie ewentualny wiersz o tematyce "Małe ojczyzny"), własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 10 września 2011 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie "Konkurs poetycki".
Uwaga!
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu.

*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:

I - 800 zł
II - 600 zł
III - 400 zł
4 wyróżnienia po 200 zł

oraz trzy nagrody Starosty Pruszkowskiego
za wiersz pod ogólnym hasłem "Małe ojczyzny".

Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.

Nagroda nieodebrana przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostaje przeznaczona na cele wyznaczone przez organizatora konkursu.

*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 15 października 2011 r. (sobota) w godz. 14.30 - 19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji