Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki CZASAMI WE WRZEŚNIU (wyniki)

data dodania: 2011-04-08

data zakończenia: 2011-06-30

adres: Niezależna Grupa Artystyczna S.P.A.M. ul. Gałczyńskiego 15, 63 - 300 Pleszew, z dopiskiem CZASAMI WE WRZEŚNIU

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
CZASAMI WE WRZEŚNIU


Kategoria A
I – Justyna Błasiak z Andrychowa

II – Anna Adamowicz z Lubina

III – Zofia Litwinowicz z Bydgoszczy

Kategoria B
I – Katarzyna Zychla z Sieniawy Żarskiej

II – Bartosz Jan Ludkiewicz z Bydgoszczy

III – Kacper Płusa z PabianicWyróżnienia otrzymali:

Gabriela Handzlik z Kóz

Anna Szykut z Lęborka

Mateusz Gąbka z Lubina

Walentyna Jasiuk z Hajnówki

Krzysztof Martyna z Kalisza

Paweł Podlipniak z RadomiaPoeci Ziemi Pleszewskiej wyróżnieni do publikacji pokonkursowej
Anna Łoś
Marzena Piotrowicz
Aldona Różanek
Michał Osuch
Krystian Urbaniak
Agata Żabińska
Żaneta Kubiak
Danuta Dziarmaga
Mateusz Klonowski
Krystyna Banaszek

---
1.Organizatorem konkursu są: Niezależna Grupa Artystyczna S.P.A.M., Stowarzyszenie Pleszew XXI i "Życie Pleszewa" przy wsparciu UMiG Pleszew.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja i promocja młodych twórców.
3. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do młodzieży jak i dorosłych, w dwóch kategoriach wiekowych:
- A - do 18 lat,
- B - od 19 lat.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem (pseudonimem).
5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie cd, na adres:
Niezależna Grupa Artystyczna S.P.A.M. ul. Gałczyńskiego 15, 63 - 300 Pleszew,
z dopiskiem CZASAMI WE WRZEŚNIU
w terminie do 30 czerwca 2011 roku. (decyduje data stempla pocztowego)
Do prac winna być dołączona koperta z godłem (pseudonimem) i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie z dn 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych, podpis autora.
6. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2011 r.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.
9. Konkursowi towarzyszą: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów, warsztat poetycki i omówienie.
10. Nagrody: I miejsce - 500 zł, II - 300 zł, III - 200 zł, oraz wyróżnienia.
11. Przewiduje się specjalne wyróżnienie dla poetów z Ziemi Pleszewskiej.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji