Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Srebrny Liść Chmielu" (wyniki)

data dodania: 2011-04-08

data zakończenia: 2011-09-02

data ogłoszenia wyników: 2011-11-19

adres: Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce

mail: biblioteka.gorce@wp.pl

tel: (74) 8440 454

Boguszowskie "Srebrne Liście Chmielu" wręczone

19 listopada 2011 r. w bibliotece w Gorcach odbyła się uroczysta Gala Finałowa wieńcząca XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki o "Srebrny Liść Chmielu" organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach.
Tegoroczna edycja konkursu miała wyjątkowy charakter ze względu na rekordową ilość zgłoszonych do konkursu utworów poetyckich. W szranki stanęło blisko 200 artystów
z całej Polski oraz zagranicy. Jurorzy: Karol Maliszewski, Antoni Matuszkiewicz oraz Henryk Król aby wyłonić 13 laureatów w trzech kategoriach konkursowych przeczytali
i ocenili blisko 800 wierszy!
Oficjalnej inauguracji imprezy dokonała Małgorzata Sycz za-ca Dyrektora MBP-CK, która powitała gości oraz przybliżyła wszystkim idee konkursu. Następnie odczytana została laudacja przewodniczącego jury dr Karola Maliszewskiego oraz werdykt jury. W trzech kategoriach konkursowych nagrody zdobyli:
w kategorii "dzieci i młodzież do 15 roku życia":
I nagroda - Joanna Klimczak z Lublina
II nagroda - Anna Mazurek z Dulowej
wyróżnienie - Magdalena Kaczor ze Starachowic
w kategorii "przed debiutem":
I nagroda - Dominik P. Żyburtowicz z Drawska Pomorskiego
II nagroda - Tomasz S. Mielcarek ze Szczecinka
III nagroda - Urszula Kopeć - Zaborniak z Cieszanowa
wyróżnienie - Gabriela Staszczyk z Lusni
wyróżnienie - Piotr Fałczyński z Ołoboka
w kategorii "po debiucie":
I nagroda - Ela Galoch z Turka
II nagroda - Katarzyna Zychla z Żar
III nagroda - Małgorzata Stachowiak - Schreyner z Sulechowa
III nagroda - Kamila Pawluś z Warszawy
wyróżnienie - Karolina Górniak z Daleszyc
Nagrody zwycięzcom konkursu wręczył pan Waldemar Kujawa - Burmistrz Boguszowa-Gorc. Wzorem lat ubiegłych laureaci obok nagród pieniężnych otrzymali - srebrne liście chmielu - symbol boguszowskiego konkursu.
W uroczystym podsumowaniu konkursu udział wzięli niemal wszyscy laureaci, zaproszeni goście oraz miłośnicy poezji i dobrej muzyki, dla których przygotowano prawdziwe artystyczne święto. Organizatorzy zadbali zarówno o klimat imprezy, sugestywną scenografię jak i oprawę muzyczną w wykonaniu zespołu Erato z Bielawy, a wręczanie nagród przeplatane było odczytywaniem poezji laureatów. Nagrodzone wiersze zinterpretowali Katarzyna Bernaś oraz Janusz Kita.
W ramach imprezy odbyło się również spotkanie z wałbrzyskim poetą Romanem Giletą połączone z promocja jego najnowszej książki pt. "Niedokończony obraz".
Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu o "Srebrny Liść Chmielu".


--------------------------

Miejska Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach już po raz XIII zaprasza poetów (zarówno debiutujących jak i tych mających debiut poetycki już za sobą) do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Srebrny Liść Chmielu. Poniżej znajduje się regulamin Konkursu jeśli to możliwe proszę o umieszczenie regulaminu (bezpłatnie) na Państwa stronie internetowej.

Regulamin


Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc

Organizator
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

Odbiorcy
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno autorzy z Polski jak i zagranicy, twórcy początkujący oraz autorzy z dorobkiem literackim, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.

Cel konkursu
- Inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych
- Integracja środowisk literackich
- Konfrontacja twórczości poetyckiej
- Promowanie talentów literackich

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
- kategoria konkursowa "po debiucie" dla autorów posiadających przynajmniej jedną, własną publikację książkową,
- kategoria konkursowa "przed debiutem" dla autorów przed debiutem książkowym (kategoria obejmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r. ż.)
– kategoria „Dzieci i młodzież” (do 15 r. życia).
2. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.
4. Uczestnicy nadsyłają zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów poetyckich, w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr kontaktowy, mail, notatkę bibliograficzną) oraz oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133, poz. 883).
Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie o treści: "Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka, podopiecznego (imię i nazwisko) w XII Ogólnopolskim Konkursie "O Srebrny Liść Chmielu" oraz oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu" - data, miejsce, podpis rodzica lub opiekuna.
5. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11, 58-371 Boguszów-Gorce
6. Autorzy na kopercie oraz każdym zestawie powinni dopisać:
konkurs poetycki - kategoria "przed debiutem" lub konkurs poetycki - kategoria "po debiucie" lub konkurs poetycki - kategoria "dzieci i młodzież"
7. Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
UWAGA! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
Terminy
1. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 02.09.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej która odbędzie się 19 listopada 2011 r. o godz.17.00 w bibliotece w dzielnicy Gorce przy ul. Broniewskiego 11.
3. O wynikach konkursu organizator powiadamia tylko laureatów. Natomiast protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Internetowej organizatora bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie osobiście podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.

Postanowienia ogólne
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Teksty nagrodzone mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet bez zgody autorów i bez wypłaty honorarium. Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim.
3. Organizator pokrywa koszty noclegu laureatów oraz osób zaproszonych na imprezę finałową natomiast nie zwraca kosztów podróży.
4. W sprawach spornych dotyczących interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmą organizator i jury.


Informacji o konkursie udziela sekretariat konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce
tel.(74) 8440 454 lub e-mail: biblioteka.gorce@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji