Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XV Ogólnopolski i XXIX Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2011

data dodania: 2011-04-08

data zakończenia: 2011-06-30

adres: Spółdzielcze Centrum Kultury

strona www: www.sckbest.pl

mail: sckbest@gmail.com , renae@tlen.pl , janpicheta@poczta.onet.pl

tel: 033 499 08 33

fax: tel./fax 033 499 08

Zapraszam do udziału w XV Ogólnopolskim i XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2011. Od lat naszej imprezie patronowali kolejni prezydenci Bielska-Białej, a wsparcia finansowego udzielało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatami przeglądu jest co roku stu autorów najlepszych prac, nadesłanych z całej Polski (wybranych spośród kilkuset). Nagrodą główną jest antologia nagrodzonych tekstów. Wszystkie nagrody są równorzędne.

Podczas finału imprezy 21 października br. odbędą się warsztaty literackie, które poprowadzą jurorzy "Lipy": przewodniczący Tomasz Jastrun, Jan Picheta i Juliusz Wątroba oraz ja (Irena Edelman - sekretarz). Laureaci przeglądu będą mogli porozmawiać z twórcami o wyróżnionych pracach, przedstawić własne utwory i spotkać się z młodymi literatami z całej Polski, a także wysłuchać koncertu wybranej poezji nagradzanej w ciągu ostatnich 15 lat w wykonaniu artystów i aktorów Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.


Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2011 r.

Prace należy nadsyłać pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem "Lipa 2011".

Informacji udzielam bezpośrednio pod numerami telefonów: 033 499 08 33 lub tel./fax 033 499 08 13. Pytania można również kierować pod adresem e-mailowym: sckbest@gmail.com , renae@tlen.pl , janpicheta@poczta.onet.pl
Regulamin i karta zgłoszenia są dostępne do pobrania na stronie: www.sckbest.pl

Regulamin

XV Ogólnopolskiego i XXIX Wojewódzkiego Przeglądu
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "LIPA 2011"
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej
organizowanego przy wsparciu finansowym
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany" w Bielsku-Białej.

Założenia regulaminowe:

Celem Przeglądu jest:
- przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej,
- promocja laureatów (poprzez druk nagrodzonych utworów w katalogu i cykliczną prezentację tekstów w lokalnych mediach),
- doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich poprzez udział w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów,
- zainteresowanie dorosłych ekspresją literacką dzieci i młodzieży,
- wykazanie zasady równych szans (uczestnicy z małych miejscowości i ośrodków wojewódzkich).

Uczestnikami Przeglądu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.

Tematyka i rodzaj literacki utworów - dowolne. Ilość prac ograniczona do sześciu tekstów. W wypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość przesyłki ograniczona do sześciu stron znormalizowanego maszynopisu (około 10 800 znaków).

Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie dotąd niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (prace pisane na komputerze lub na maszynie do pisania). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze.
Prosimy o czytelne wypełnianie załączonej karty.

Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 30 czerwca 2011 r.

Prace należy przesłać pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury "Best" przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany";
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Jutrzenki 22
z dopiskiem "Lipa 2011".

Jury Przeglądu dokona oceny nadesłanych utworów przyznając laureatom sto równorzędnych nagród regulaminowych. Jurorzy nie przyznają autorom poszczególnych miejsc (1, 2, 3 itd.), ale wybierają po jednym utworze stu najlepszych autorów do katalogu.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 21 października br.


Laureaci zostaną powiadomieni listownie o wynikach obrad jury i terminie spotkania finalistów.

Finał planowany jest na 21 X 2011 r. Organizator - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Złote Łany" w Bielsku-Białej - zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie oraz informuje, że nadsyłane prace nie będą zwracane.

Wszelkie mogące powstać na tle niniejszego regulaminu kwestie sporne w sposób ostateczny rozsądza Jury Przeglądu działające w imieniu organizatorów.

Szczegółowych informacji udziela organizator
(p. Irena Edelman) pod numerem bezpośrednim 033 499 08 33, tel./fax. 033 499 08 13 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00.
Pytania można również kierować pod adresem e-mailowym: renae@tlen.pl lub janpicheta@poczta.onet.pl , a także sckbest@gmail.com z dopiskiem "Lipa".
Regulamin i karta zgłoszenia oraz dodatkowe informacje dostępne na stronie www.sckbest.pl

ZAPRASZAMY

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji