Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XIX OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI im. Dionizego Maliszewskiego

data dodania: 2011-04-08

data zakończenia: 2011-07-20

adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka z dopiskiem na kopercie

strona www: www.mbpostroleka.pl

mail: biblioteka@mbpostroleka.pl

tel: 29 764-21-51

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK i KSIĄŻKI w Ostrołęce, TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OSTROŁĘKI

zapraszają do udziału w XIX OSTROŁĘCKIM KONKURSIE LITERACKIM im. Dionizego Maliszewskiego.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą, szczególnie tych, którzy podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę.
2. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 - 35 lat - twórców nieprofesjonalnych.
3. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu 3 wierszy (w czterech egzemplarzach na papierze w formacie A4) dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach ogólnopolskich.
5. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.
6. Wiersze należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło(pseudonim, a nie w formie graficznej), imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon ewentualnie e-mail.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs utworów oraz zastrzegają sobie prawo ich publikacji (nieodpłatnie).

8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 lipca 2011 r. na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Głowackiego 42, 07-400 Ostrołęka
z dopiskiem na kopercie "KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego".
9. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą literaci i krytycy literatury.
10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Internecie (www.mbpostroleka.pl) po 1 września br.
11. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w drugiej połowie września br., o jego terminie powiadomimy laureatów konkursu odrębnym pismem.
12. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu podsumowania Konkursu. W przeciwnym razie zostanie ona przeznaczona na rzecz innych konkursów.
13. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.
14. Bliższe informacje nt. KONKURSU pod nr tel. 29 764-21-51, e-mail: biblioteka@mbpostroleka.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji