Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego - wyniki

data dodania: 2011-04-26

data zakończenia: 2011-08-15

adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot z dopiskiem na kopercie

strona www: www.topos.com.pl

Wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego.

Jury w składzie: Wacław Tkaczuk - przewodniczący oraz Wojciech Kass i Krzysztof Kuczkowski Grand Prix Konkursu czyli Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego w wysokości 4.000 zł przyznało
Marzenie ORCZYK-WICZKOWSKIEJ z Dąbrowy Górniczej;
laureatem I Nagrody został Paweł HAJDUK z Baranowa Sandomierskiego;
laureatem II Nagrody jest Dawid Jan KUJAWA z Bytomia; laureatką III Nagrody jest Dorota BETLEWSKA-GUTOWSKA z Warszawy.

Wyróżnienia otrzymali Paweł KOBYLEWSKI z Bytomia i Katarzyna BOLEC z Rzeszowa.

Jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego zapoznało się i oceniło 2.820 wierszy nadesłanych w 564 zestawach przez autorów z całej Polski oraz z zagranicy.

Wybór wierszy z nagrodzonych zestawów ukaże się drukiem w szóstym tegorocznym numerze dwumiesięcznika literackiego "Topos". Organizatorem Konkursu jest redakcja "Toposu" i Towarzystwo Przyjaciół Sopotu.---


Dwumiesięcznik literacki "Topos", Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAINERA MARII RILKEGO na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Profesjonalne jury w składzie: Wojciech Kass, Wacław Tkaczuk - przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski przyzna: POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna - 4.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek - udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).
Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie. Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej ("Topos") oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2011 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie.
Termin nadsyłania prac: poniedziałek, 15 sierpnia 2011
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot z dopiskiem na kopercie "Konkurs im. R. M. Rilkego".
Dodatkowe informacje: www.topos.com.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji