Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Jakubika

data dodania: 2011-04-26

data zakończenia: 2011-05-20

adres: Izba Regionalna Ziemi Świeckiej skrytka pocztowa 42 86-100 Świecie z dopiskiem na kopercie:

strona www: www.tmzs.ras.pl

mail: towarzystwo_mzs@wp.pl

Sekcja Literacka Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu przy współudziale Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świeciu ogłasza

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki
im. Jana Jakubika
o nagrodę Burmistrza Świecia

W OKP mogą uczestniczyć wszyscy twórcy, bez względu na wiek i przynależność do literackich organizacji. Tematyka wierszy nie jest ograniczona. Każdy autor może nadesłać 5 wierszy nigdzie dotychczas nie publikowanych. Mile widziane będą utwory nawiązujące do przemian zachodzących w Polsce oraz wiersze o Świeciu i Ziemi Świeckiej.
Utwory, w trzech egzemplarzach należy nadsyłać na adres:
Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
skrytka pocztowa 42
86-100 Świecie
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs Literacki".
Termin nadsyłania utworów upływa w dniu 20 maja 2011 roku.
Prace powinny być opatrzone godłem, a oddzielna zamknięta koperta opatrzona tym samym godłem powinna zawierać: imię i nazwisko, wiek i dokładny adres autora. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
Ogłoszenie wyników nastąpi pod koniec maja 2011 roku pisemnie, emailem lub na stronie www.tmzs.ras.pl , a nagrody wręczone zostaną podczas "Biesiady Poetyckiej" w czasie trwania XXXVII "Dni Świecia". Laureaci zostaną pisemnie powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród w terminie określonym przez organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo druku utworów nagrodzonych bez honorarium autorskiego.

Organizatorzy przewidują Nagrodę Główną w wysokości 500 złotych, nagrodę za II miejsce 300 zł i nagrodę za III miejsce 200 zł.
Jury oceniające nadesłane wiersze może dokonać innego podziału nagród.
Szczegółowe informacje dotyczące XXVI OKP można otrzymać wysyłając email na adres:
towarzystwo_mzs@wp.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji