Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wł. Broniewskiego

data dodania: 2011-05-23

data zakończenia: 2011-07-31

data ogłoszenia wyników: 2011-11-18

adres: Książnica Płocka, 09 - 400 Płock, ul. T. Kościuszki 6

Regulamin
Jubileuszowej XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Wł. Broniewskiego "O Liść Dębu".

Organizator:Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego

Patronat: Prezydent Miasta Płocka

Cele Konkursu:
* pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji
* konfrontacje twórczości poetyckiej
* promowanie młodych twórców

Zasady uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być poeta, który w terminie: do 31 lipca 2011 r. nadeśle zestaw pięciu wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach.
Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
Organizatorzy nie ograniczają tematyki wierszy, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Zestawy wierszy zgłaszanych do konkursu - w postaci maszynopisu, wydruku komputerowego, ewentualnie czytelnego rękopisu - należy nadsyłać w czterech egzemplarzach na papierze o formacie A - 4 na adres:
Książnica Płocka, 09 - 400 Płock, ul. T. Kościuszki 6
Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem pseudonimem).
Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego lub adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu wierszy.
Uczestnik pod jednym godłem może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
Na kopercie z nadsyłanymi na konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek:
Konkurs Poetycki "O Liść Dębu"
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomie pokonkursowym oraz w prasie, radiu i telewizji bez zgody autorów i honorarium.

Nagrody:
Prace nadesłane na konkurs oceniać będzie powołane przez organizatorów profesjonalne Jury złożone z krytyków literackich, poetów i przedstawicieli organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród i wyróżnień:
"Liść Dębu" - I nagroda Prezydenta Miasta Płocka
II nagroda
III nagroda
- Nagroda specjalna Dyrektora Książnicy Płockiej za wiersz o tematyce miłosnej
- trzy równorzędne wyróżnienia, w tym jedno za wiersz o tematyce płockiej
Jury zastrzega sobie inny od powyższego podział nagród.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 18 listopada 2011 r.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji