Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

data dodania: 2011-05-23

data zakończenia: 2011-10-14

data ogłoszenia wyników: 2011-11-26

adres: Służewski Dom Kultury ul. Puławska 255 02-740 Warszawa

strona www: www.sdk.waw.pl/jerzyna

mail: jerzyna@sdk.waw.pl

tel: 22 843-91-01

Służewski Dom Kultury w Warszawie ogłasza I Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Cele konkursu:
- pobudzenie wrażliwości poetyckiej,
- odkrywanie talentów,
- promocja wartościowej twórczości,
- inspirowanie poezją Zbigniewa Jerzyny.
Zasady uczestnictwa:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
a) poetyckiej;
b) recytatorskiej (za pośrednictwem nowych mediów).

I. Konkurs poetycki:
1. Warunkiem udziału w konkursie poetyckim jest nadesłanie w maszynopisie zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy - różnych lub tworzących całość.
2. Nadesłane utwory poetyckie powinny być napisane wyłącznie w języku polskim.
3. Organizatorzy nie ograniczają tematyki i formy wierszy.
4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
6. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:
Służewski Dom Kultury
ul. Puławska 255
02-740 Warszawa
7. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
8. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

II. Konkurs recytatorski:
1. Konkurs odbędzie się wyłącznie przy wsparciu nowych mediów.
2. Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest nadesłanie recytacji jednego wiersza autorstwa Zbigniewa Jerzyny nagranego dowolną techniką i za pomocą dowolnego urządzenia rejestrującego, np. kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego w postaci krótkiego filmu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do konkursu prac o słabej jakości technicznej nagrania.
4. Recytację w postaci filmu należy przesłać na płycie DVD na adres:
Służewski Dom Kultury
ul. Puławska 255
Warszawa 02-740
lub mailem na adres: jerzyna@sdk.waw.pl.
5. Do filmu należy dołączyć swoje dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
6. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.
7. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
8. Nagrodzonych laureatów Organizator zaprosi do występu podczas Gali konkursu.

Terminy:
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 14 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas tygodnia poświęconego pamięci Zbigniewa Jerzyny. Gala odbędzie się 26 listopada 2011 r. (sobota) w Służewskim Domu Kultury.
3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator powiadomi laureatów listownie, mailem lub telefonicznie.
4. Protokół z posiedzenia Jury zostanie opublikowany na stronie organizatora: www.sdk.waw.pl/jerzyna po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Organizator zapewnia laureatom noclegi. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
Nagrody:
1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów. W Jury konkursu poetyckiego zasiądą wybitni literaci: Ernest Bryll, Sylwia Chutnik, Krzysztof Karasek i Tomasz Różycki.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne (o łącznej wartości 6 tysięcy złotych brutto) oraz rzeczowe.
3. O podziale i wysokości nagród decyduje wyłącznie Jury. Decyzja Jury jest w tym względzie niepodważalna.
4. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
5. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.
6. Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. 22 843-91-01 lub mailowo: jerzyna@sdk.waw.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji