Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Jesienna Chryzantema" (wyniki)

data dodania: 2011-05-23

data zakończenia: 2011-10-15

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 09-400 Płock z dopiskiem na kopercie

tel: 783 981 861

Komunikat Jury 37 . edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema" , którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Płocku.

Jury Konkursu w składzie :
Przewodniczący- Maciej Wożniak - poeta, krytyk literacki
Członek - Zdzisław Koryś - krytyk literacki , red. naczelny miesięcznika "Nasz Głos"
Członek - ks. Tomasz Opaliński - poeta, Katolickie Radio Płock - dyrektor ds. promocji i reklamy
Tomasz Salej - poeta, pieśniarz
Sekretarz - Helena Kowalska - przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Płocku
na posiedzeniu 7 listopada 2011 r. rozpatrzyło 84 zestawy wierszy , które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:
- I nagrodę otrzymała:
Katarzyna Wiśniewska z Owadowa godło "Dobry Omen"
- II nagrodę otrzymał/a :
Dorota Suwała z Gostynina godło "Fox"
Piotr Zawidzki Opola godło "kamikadze"
- III nagrodę otrzymała :
Karolina Górniak z Daleszyc godło "MAŁA MI"
nagrodę Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
dla laureata z Płocka otrzymała:
Anna Dwojnych z Płocka godło "Emesiz"
- nagrodę Dyrektora Instytutu Wydawniczego "PAX" /nagroda książkowa/ w kategorii debiut otrzymała:
Joanna Nowak z Płocka godło "TRINA"
- nagrodę Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma "ZNAJ" Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata otrzymała:
Joanna Nowak z Płocka godło "TRINA"
- nagrodę Redaktora Naczelnego Miesięcznika "Nasz Głos" - Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" otrzymała :
Małgorzata Dejnecka z Płocka godło "RÓŻA"
- wyróżnienia finansowe otrzymali :
1. Anna Adamowicz z Lubina godło "FEED YOUR HEAD"
2. Maja Baczyńska z Warszawy godło "ARAT"
3. Anna Dwojnych z Płocka godło "Emesiz"
4. Iwona Jędrzejewska z Lublina godło "aspasis"
5. Gabriela Staszczyk z Krakowa godło "Psychodella"

Konkurs dofinansowany jest przez Urząd Miasta Płocka

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 19 listopada 2011 r. o godz. 11.00 w Domu Darmstadt
Płock ul. Stary Rynek 8-------------------------------------

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Płocku ogłasza XXXVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
"Jesienna Chryzantema"

Regulamin Konkursu
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 tel. 783 981 861
2. Zestawy wierszy na konkurs należy nadsyłać do 15 października 2011 r.
/decyduje data stempla pocztowego/
3. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia - zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych

II. Uczestnictwo w Konkursie
1. Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi na innych konkursach
2. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie - dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin oraz krótka nota biograficzna)
4. Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
5. Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
6. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
7. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień

III Wyłanianie Laureatów Konkursu
1. Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji
2. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie wręczenia nagród i wyróżnień
3. Przyznane będą nagrody specjalne:
• Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" dla laureata z Płocka
- Dyrektora Instytutu Wydawniczego "PAX" za debiut - autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
- Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma "ZNAJ" Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata
- Redaktora Naczelnego miesięcznika "Nasz Głos" - Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"
4. Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2011 roku

IV Postanowienia Końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
3. Prace konkursowe należy nadsyłać pod adres:
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21
09-400 Płock z dopiskiem na kopercie "Jesienna Chryzantema"
Dodatkowych informacji udziela sekretariat konkursu tel. 783 981 861
Konkurs dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji