Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Regionalny Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego

data dodania: 2011-06-14

data zakończenia: 2011-06-30

mail: biuro@cfslowinscy.pl

Regulamin IX Regionalnego Konkursu Literackiego im. K.I. Gałczyńskiego
1. Konkurs organizowany jest przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach i ma zasięg regionalny. Zapraszamy do udziału również autorów spoza regionu polickiego, pod warunkiem, że ich prace konkursowe będą (choćby w części) nawiązywać do problematyki naszego regionu.
2. W konkursie może wziąć udział każdy, kto do dnia terminu dostarczenia prac ukończy 17 rok życia.
3. Autor nadsyła wiersze (nie więcej niż 4 utwory) i/lub prozę (opowiadanie do 5 stron znormalizowanego maszynopisu). Prace o większej objętości nie będą oceniane. Utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane i nagradzane.
4. Na Konkurs można przedłożyć zarówno poezję jak i prozę.
5. Utwory mogą mieć dowolną tematykę, wszakże zachęcamy do podejmowania tematyki regionalnej, nawiązującej do realiów Ziemi Polickiej, w sensie historycznym bądź współczesnym.
6. Pliki z pracami i danymi osobowymi należy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2011 roku na adres mailowy:
biuro@cfslowinscy.pl

W tytule wiadomości należy wpisać "Konkurs Gałczyńskiego" oraz godło (pseudonim) autora, a wiadomość powinna zawierać dwa załączniki:

a) z pracami,
b) z danymi osobowymi autora (adres, numer telefonu, nota biograficzna, adres e-mailowy, itp.).

Organizatorzy gwarantują uczestnikom Konkursu, że Jury nie pozna danych autora z załącznika "b" do momentu rozstrzygnięcia Konkursu.

7. Dla laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe. Wyłonione w konkursie utwory laureatów, zostaną opublikowane nieodpłatnie w almanachu pokonkursowym. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą autora na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i publikacji w almanachu.

8. Uroczystość finałowa konkursu odbędzie się pod koniec 2011 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci oraz społeczność naszego regionu zostaną powiadomieni.
Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą oraz nie zwracają kosztów podróży.

9. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informują o ich odrzuceniu z powodów regulaminowych, wraz z Jury rozstrzygają sprawy sporne oraz nie ujęte Regulaminem.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji