Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-18losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI II KONKURS LITERACKI o "Laur Łyny" w Olsztynie

data dodania: 2011-07-21

data zakończenia: 2011-09-30

adres: Adres Organizatora: Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie ul. Kołłątaja 20

OGÓLNOPOLSKI II KONKURS LITERACKI
o "Laur Łyny" w Olsztynie

Urząd Miasta, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego oraz Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie ogłaszają II ogólnopolski Konkurs Literacki o "Laur Łyny"
z okazji roku 2011 jako
Roku Czesława Miłosza
i Jego Motta poetyckiego z wiersza Ars poetica?:
Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

Regulamin:
1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział wszyscy twórcy zrzeszeni lub nie będący
członkami stowarzyszeń twórczych bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przysłanie Organizatorowi* szkicu lub eseju,
poematu lub cyklu wierszy z płytą CD w maszynopisie lub wydruku komputerowego A4
w czterech egzemplarzach w języku polskim, utworów nigdzie nie publikowanych i nie
nagradzanych na szeroko rozumiany temat:
"Olsztyn - Warmia - Mazury
(historia - kultura - natura)
na tle Polski współczesnej w zjednoczonej Europie"
w szkicu lub eseju, poemacie lub cyklu wierszy.
3. Utwory nadsyłamy opatrzone godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona
koperta zawierająca dane autora, adres wraz z telefonem oraz płytą CD).
4. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 30 września 2011 roku.
5. Ocena nadesłanych utworów dokona JURY powołane przez Organizatora.
6. Laureaci mieszkający w Polsce zostaną pisemnie poinformowani o rozstrzygnięciu
konkursu i zaproszeni do Olsztyna.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.
8. Nagrodzone oraz niektóre wybrane utwory poetyckie zostaną opublikowane w tomiku
pokonkursowym.
9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie Nagród nastąpi na początku listopada 2011 r. 10. Przewiduje się następujące nagrody: I nagroda - 1000 PLN, II nagroda - 800 PLN, III
nagroda - 600 PLN, IV nagroda - 400 PLN oraz 3 wyróżnienia pieniężne.
11. Jury zastrzega sobie innego podziału nagród.

* Adres Organizatora:
Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie
ul. Kołłątaja 20 "U Artystów"
10-035 OLSZTYN (z dopiskiem "Konkurs literacki"). Oprac. J. J. Rojek

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji