Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Ogólnopolski Konkurs Literacki XXVII JESIEŃ POETYCKA

data dodania: 2011-07-21

data zakończenia: 2011-09-10

data ogłoszenia wyników: 2011-10-27

organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie

adres: Miejski Ośrodek Kultury ul. Młyńska 14 41-260 Sławków

mail: jesienpoetycka@wp.pl

Miejski Ośrodek Kultury
w Sławkowie

zaprasza
do udziału w
Ogólnopolskim Konkursie Literackim
pod nazwą:

XXVII JESIEŃ POETYCKA


Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego nigdzie nie prezentowanego utworu w dwóch egzemplarzach maszynopisu lub w formie pliku tekstowego. Utwór należy opatrzyć godłem (nie graficznym). To samo godło powinno być umieszczone na kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem i wiekiem autora. W przypadku korespondencji elektronicznej dane te powinny być umieszczone w załączniku. Przesłanie więcej niż jednego wiersza przez tego samego autora podpisującego wiersze różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w konkursie.

Prace prosimy nadsyłać do 10 września 2011 roku na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków
lub jesienpoetycka@wp.pl

Decyduje data wpływu.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się 27 października 2011roku o godzinie 17.00 w Sali Widowiskowej MOK, ul. Młyńska 14.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania utworów w prasie regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez honorariów autorskich.
W przypadku nieobecności podczas wręczania nagrody przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania utworów w prasie regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez honorariów autorskich.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji