Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

data dodania: 2011-07-21

data zakończenia: 2011-08-10

adres: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, ul. Kilińskiego 1, 78 – 400 Szczecinek

strona www: www.sapik.pl

mail: k.mazur@sapik.pl

tel: 0 94 712-83-0

REGULAMIN

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „MALOWANIE SŁOWEM”.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora: zestawu od 3 do 5 utworów poetyckich w trzech czytelnych egzemplarzach wydruku komputerowego.

2. Nadesłanie prac oznacza jednocześnie zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamy kolejnych edycji konkursu.

3. Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 10.08.2011 r.

4. Tematyka tekstów jest dowolna. Mile widziany wiersz o Szczecinku.

5. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.

6. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych),
a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie należy umieścić dopisek „Malowanie Słowem”.

7. Organizator zapewnia nagrody pieniężne za:
I miejsce– 1.300 zł;
II miejsce – 800 zł;
III miejsce – 600 zł;
* Poeta Regionu - 400 zł. nagroda ufundowana przez Tygodnik Miejski „Temat”
* 5 wyróżnień po 100 zł. ufundowanych przez Firmę Saint - Joseph Sp. J.
Lambrech, Naessens, Esquenet.
* 5 wyróżnień uhonorowanych drukiem w almanachu pokonkursowym.

8. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nie odebrana, nie będzie wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SAPiK w Szczecinku.

9. Laureaci konkursu zostaną w terminie do 15 września 2011 r. powiadomieni
o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 0 94 712-83-02, strona internetowa: www.sapik.pl (link: konkursy), e-mail: k.mazur@sapik.pl
• Organizator:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Kilińskiego 1
78 – 400 Szczecinek

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji