Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “NA SKRZYDŁACH POEZJI”

data dodania: 2011-08-23

data zakończenia: 2011-10-12

data ogłoszenia wyników: 2011-11-19

organizator: Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej” w Łodzi

adres: Dorota Radziewicz, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”,ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź

strona www: www.bok.lodz.pl

mail: zubardzka@bok.lodz.pl

tel: 42 651 67 47

REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
“NA SKRZYDŁACH POEZJI”

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej” w Łodzi.

2. Celem konkursu jest:
- inspirowanie do aktywności twórczej,
- prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
- rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.

3. Konkurs jest otwarty, adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Przebiega w czterech kategoriach wiekowych:
- od 9-12 lat,
- od 13-15 lat,
- od 16-18 lat,
- powyżej 19 lat.

4. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie trzy, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie
o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.

5. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 14), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 12 października 2011 r.
Do prac winna być dołączona koperta z godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na dyskietce lub płycie w formacie doc.
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych według zasad określonych w ustawie
z dn. 29. 08. 1997r o ochronie danych osobowych, podpis autora, dane:
imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.
6. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

7. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 19 listopada 2011 r.
o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów
i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych.

9. Konkursowi towarzyszy: m. in. wystawa nadesłanych prac, prezentacja wybranych utworów
i omówienie.

10. Informacje:

Dorota Radziewicz, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”,ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,
tel. 42 651 67 47 zubardzka@bok.lodz.pl www.bok.lodz.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji