Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Turniej Poetycki MBP w Cieszanowie

data dodania: 2011-08-23

data zakończenia: 2011-08-31

organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie

strona www: www.mbp.cieszanow.eu

mail: mbpcieszanow@op.pl

tel: 16 631 13 01

REGULAMIN:

Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie

Ul. Kościuszki 6

37-611 Cieszanów

www.mbp.cieszanow.eu

mbpcieszanow@op.pl

Tel. 16 631 13 01

Konkurs pod patronatem Portalu Salon Literacki http://salonliteracki.pl/portal/.

Cele Konkursu:


pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej w dziedzinie poezji

konfrontacje twórczości poetyckiej

promowanie twórców

popularyzacja współczesnej poezji

Adresaci:

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani powyżej 18–tego roku życia.

Zasady uczestnictwa:

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zamieszczenie wiersza na blogu biblioteki www.mbpcieszanow.blox.pl. Utwór nie może być wcześniej nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach. Powinien nawiązywać do motta konkursu.

- na bloga należy się zalogować pod Nickiem (pseudonimem).

- na emaila konkursowego MBP mbpturniej@op.pl proszę wysłać list. W temacie wpisać „Turniej Poetycki MBP”. W treści proszę podać dane personalne autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, wiek, numer telefonu, krótką informację o autorze (biogram).

- uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden wiersz.

- utwór zgłoszony do konkursu jest jednoznaczny z oświadczeniem, że jest oryginalnym dziełem autora i nie był nigdzie publikowany ani nagradzany.

Termin zgłaszania utworów do konkursu:

Wiersze należy wklejać na bloga do 31 sierpnia.

Jury:

Utwory zostaną ocenione przez Dorotę Ryst - założycielka i zastępca prezesa powstałego w 2010 r. Stowarzyszenia Salon Literacki i redaktor naczelny portalu www.salonliteracki.pl/portal/. Od 2005 r. członek Związku Literatów Polskich.

Nagrody:

Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe (proszę nie nastawiać się, że jak biblioteka jest organizatorem konkursu, to będą same nagrody książkowe), które zostaną rozesłane pocztą. Gdyby organizator zdecydował się na zorganizowanie spotkania podsumowującego konkurs połączony z rozdaniem nagród, poinformuje o tym laureatów.

Warunki dodatkowe:


Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania bez honorarium utworów konkursowych m.in. w celu publikacji.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu. Laureaci zostaną powiadomieni drogą meilową lub telefoniczną. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie bloga.

W sprawach spornych nieujętych w Regulaminie decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z Jury.

Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać pisząc na mbpcieszanow@op.pl.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji