Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej

data dodania: 2011-10-12

data zakończenia: 2011-11-19

strona www: http://lyzkamleka.eu/pliki/turniej_jednego_wiersza.pdf

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA im. Wandy Karczewskiej /19 listopada 2011/
1. Turniej Jednego Wiersza jest organizowany przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁyŜka
Mleka w ramach projektu „Zwiersz się z nami pod wieczór”.
2. Turniej odbędzie się podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Wandy Karczewskiej
19.11.2011 w klubie Wanatówka (Kalisz, ul. Łazienna 6). Początek imprezy o godz. 13.00.
3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobista prezentacja wiersza własnego autorstwa.
Organizator moŜe w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na prezentację utworu przez
osobę wskazaną przez autora.
4. Do konkursu będą dopuszczeni autorzy po dokonaniu rejestracji. Rejestracji moŜna dokonać w
dniu Turnieju w godz. 12.00-13.00. Podczas rejestracji naleŜy przedstawić dowód toŜsamości i
przekazać Organizatorowi 3 egzemplarze utworu, który będzie prezentowany w konkursie, w
formie wydruku komputerowego.
5. W Turnieju mogą być prezentowane utwory o dowolnej tematyce, napisane w języku polskim, nie
nagradzane w innych konkursach i nie drukowane w czasopismach literackich oraz publikacjach
ksiąŜkowych. Dopuszcza się teksty publikowane w internecie.
6. Prezentacja utworu w konkursie nie moŜe przekroczyć 3 minut.
7. Wiersze prezentowane w Turnieju będą oceniane przez jury w składzie:
Mirka Szychowiak, Kazimierz Rink (przewodniczący) i Dorota Ryst.
8. Pula nagród wynosi 2500 zł + 500 zł za najlepszą interpretację wiersza (Nagroda Teatru na
Widoku). Jury podejmuje decyzję o podziale nagród.
9. Zwycięzca Turnieju otrzyma oprócz nagrody finansowej nagrodę specjalną – statuetkę im.
Wandy Karczewskiej według projektu Włodzimierza Ćwira.
10. Ostateczna interpretacja Regulaminu naleŜy do Organizatora.
11. Dodatkowe informacje o konkursie na stronie www.lyzkamleka.eu
projekt finansowany
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego
sponsorzy
Krystyna i Jan Cegłowie
Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Fortuna Szczepaniak Sawicki & Partnerzy
Multimedia
Teatr na Widoku
fundator statuetki im. W. Karczewskiej
Antoni Kolańczyk
patronat medialny
Kalisia Nowa
MDV STUDIOS
Migotania – gazeta literacka
Radio Centrum
Salon Literacki
sZAFa – kwartalnik artystyczno-literacki
Ziemia Kaliska
śycie Kalisza

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji