Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Zaproszenie do tworzenia poezji Poema XXI ze „Świata” Miłosza

data dodania: 2011-10-20

data zakończenia: 2011-11-15

organizator: Stowarzyszenie Praktyków Kultury

adres: Stowarzyszenie Praktyków Kultury „Zaproszenie do poezji“ ul. Grzybowska 5/1316 00-132 Warszawa

strona www: www.praktycy.org/milosz

mail: milosz@praktycy.org

tel: +48 795 639 025

Zaproszenie do tworzenia poezji
Poema XXI ze „Świata” Miłosza
Na początku grudnia otwarta zostanie wystawa „Poema XXI – Świat Miłosza”
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Przedstawiać
ona będzie „Świat, poema naiwne” - składający się z 20 utworów
cykl wierszy napisany przez polskiego noblistę, jednocześnie prezentując
szeroki wybór dwudziestych pierwszych poetyckich prac o zróżnicowanych
formach, takich jak słowo, muzyka czy instalacja artystyczna, zainspirowanych
spotkaniem z tymi wierszami. Celem wystawy jest umożliwienie
jej odbiorcom bliższego spotkania ze światem wspomnianego poematu i
poprzez to spotkanie znalezienie nowego spojrzenia na współczesny świat
oraz świeżej perspektywy w patrzeniu na przyszłość.
Przy tej okazji chcielibyśmy zaprosić do tworzenia poezji zainspirowanej
cyklem „Świat, poema naiwne”. Prace zostaną zebrane w książkę i zaprezentowane
na wystawie, a wybrane utwory ukazane jako odrębne dzieła.
Cykl „Świat, poema naiwne” został napisany w Warszawie, w kwietniu
1943 roku. Nie ma chyba potrzeby opisywania ówczesnej sytuacji w Warszawie
i na świecie. Czesław Miłosz obserwował świat uważnie i opisał go
w tych wierszach nie takim jaki był, lecz raczej taki jakim powinien być.
Pomimo ciężkich warunków w jakich się znalazł, jego spojrzenie na świat,
afirmatywny stosunek do życia i wola przetrwania ujawniają się nie tylko
w tematyce, ale i w stylu oraz konstrukcji wszystkich dwudziestu wierszy
tego cyklu.
Czekamy na utwory, które powstaną z inspiracji cyklem „Świat, poema
naiwne” – w których słowa zainspirowane zbiorem staną się swobodnym
przejawem ekspresji twórczej uczestników tej swoistej poetyckiej gry.
Chcielibyśmy zaproponować sposób, w jaki można zmierzyć się z tym zadaniem. Należy jednak potraktować go jako sugestię, a nie wytyczne, których należy się sztywno trzymać.
Poprzez wnikliwą obserwację współczesnego nam świata moglibyśmy wyobrazić sobie i opisać jaki może być świat i jaki powinien być, tak jak to uczynił Miłosz w swoim „Świecie”.
Można to zobrazować w następujący sposób – nie zapominajmy, że to tylko przykład, wskazanie jednej z wielu możliwych ścieżek – oto w tym roku przypada setna rocznica urodzin Miłosza, a za 30 lat od teraz minie prawie 100 lat od roku 1943, w którym napisane były te wiersze, spróbujmy zatem wyobrazić sobie jaki będzie wtedy świat, za 30 lat, jaki zaś pragnęlibyśmy, aby był, i jacy my chcielibyśmy być?
To założenie daje nam możliwość postrzegania czasu z różnych perspektyw: spojrzenie do tyłu w przeszłość, spojrzenie do przodu w przyszłość, a także spojrzenie z tej przyszłości na teraźniejszość, tak jakbyśmy patrzyli w przeszłość.
Dalsze, bardziej szczegółowe informacje na temat udziału w projekcie można znaleźć poniżej. Oczekujemy, że prace będą mocno zakorzenione w rzeczywistości oraz będą oddawały witalność życia, które w każdej chwili nieustannie zmierza ku przyszłości.
Szczegóły projektu:
- Do projektu przystąpić mogą prace inspirowane lekturą cyklu wierszy „Świat, poema naiwne” Czesława Miłosza. Każda osoba może przesłać tyko jedną pracę, własnego autorstwa.
- Nie ma ograniczeń co do formy i stylu, jednak użyte słowa powinny być w języku polskim.
- Objętość nie powinna przekraczać 1-2 kartek, natomiast format każdej kartki może być różny, ale nie powinien być większy niż arkusz A4.
- Nie ma ograniczeń wiekowych. Do projektu może przystąpić każdy, kogo zainspiruje ten poemat Miłosza.
- Przesłane prace zostaną zebrane w formie albumu i zaprezentowane na wystawie „Poema XXI – Świat Miłosza”. Ponadto wybrane z nich zostaną ukazane na wystawie jako pojedyńcze dzieła.
- Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatora. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają na pamiątkę wydawnictwa związane z wystawą.
- Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich podczas Wystawy i związanych z nią działaniach, jak również w celu promocji projektu i Stowarzyszenia w przyszłości.
Jak przystąpić do projektu:
- Prace należy nadsyłać pocztą lub na adres e-mail podany niżej. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2011. Decuduje data stempla pocztowego jeśli dotyczy.
- W przypadku zgłoszenia do konkursu drogą elektroniczną, w temacie proszę wpisać „Zaproszenie do poezji”. Praca może zostać przesłana w treści maila lub w załączniku do wiadomości w formacie .doc, .jpg lub .pdf.
- Następujące informacje należy umieścić bądź w treści wiadomości, bądź, w przypadku zgłoszenia drogą pocztową, na osobnym arkuszu papieru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, pseudonim literacki (jeśli dotyczy), wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail (jeśli dotyczy).
Kontakt:
Stowarzyszenie Praktyków Kultury
„Zaproszenie do poezji“
ul. Grzybowska 5/1316
00-132 Warszawa
+48 795 639 025
milosz@praktycy.org
www.praktycy.org/milosz
Organizator:
Stowarzyszenie Praktyków Kultury
Współorganizator:
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji