Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

TURNIEJ JEDNEGO ILUSTROWANEGO WIERSZA ŚWIDNICA 2011

data dodania: 2011-11-03

data zakończenia: 2011-11-19

tel: 74 640 09 46 lub 74 6

NAGRODA 1200 ZŁOTYCH

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w ŚwidnicyREGULAMIN

1. Organizatorem Turnieju jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida
w Świdnicy.
2. Turniej odbędzie się w dniu 19 listopada /sobota/ 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy przy ul. Franciszkańskiej 18. Początek godz. 12.00.
3. Jedyną formą uczestnictwa w konkursie jest osobiste stawienie się i prezentacja utworów literackich własnego autorstwa oraz ilustracji w formacie nie mniejszym niż A – 3 wykonanej samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób, w dowolnej technice, np. grafika, malarstwo, fotografia, itp.
4. Organizator, w wyjątkowych przypadkach, może wyrazić zgodę na prezentację w konkursie utworu przez osobę wskazaną przez autora.
5. Do uczestnictwa w konkursie autorzy będą dopuszczeni po dokonaniu rejestracji.
Rejestracji będzie można dokonywać w dniu Turnieju w godz. 10.00 – 11.30. Podczas rejestracji należy okazać dokument tożsamości oraz przekazać organizatorowi:
• 3 egzemplarze utworu w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego, który będzie prezentowany w konkursie,
• oświadczenie, że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu ilustracji wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.
1. W Turnieju mogą być prezentowane wyłącznie utwory własnego autorstwa napisane
w języku polskim, które nie były nagradzane w innych konkursach literackich i nie były drukowane w ogólnopolskich i regionalnych czasopismach literackich
oraz publikacjach książkowych /również elektronicznych/. Inne formy publikacji
2. /np. w Internecie/ nie wykluczają możliwości prezentacji utworu w konkursie.
3. Utwory prezentowane w konkursie nie mogą przekroczyć 100 wersów, a prezentacja nie może przekroczyć 2 minut. Uczestnik w trakcie wystąpienia prezentuje równocześnie utwór literacki i jego ilustrację.
4. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów.
5. W utworach prezentowanych w konkursie nie mogą występować wulgaryzmy.
6. Jury będzie oceniać wartości literackie prezentowanego utworu oraz trafność doboru ilustracji.
7. NAGRODA GŁÓWNA TURNIEJU JEDNEGO ILUSTROWANEGO WIERSZA - ŚWIDNICA 2011 wynosi 1200 złotych. Jury ma prawo podjąć decyzję o podziale nagrody. Dodatkowymi nagrodami będą nagrody rzeczowe.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 listopada, ok. godz. 15.00.
9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
10. Dodatkowe informacje o konkursie tel. 74 640 09 46, 74 640 09 41.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji