Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

data dodania: 2012-01-14

data zakończenia: 2012-05-05

data ogłoszenia wyników: 2012-05-26

adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem

tel: 087 423 70 10

Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku

- Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu ogłaszają
VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

pod patronatem

Burmistrza Orzysza

Dwumiesięcznika Literackiego "Topos"

"Gazety Olsztyńskiej"Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

1. dla osób, które nie ukończyły 18 lat

2. dla osób powyżej 18 lat

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na adres organizatora (w obu kategoriach) prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach. Oczekujemy na prace w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ew. adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Artur Fryz, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Kuczkowski (przewodniczący), Feliks Netz. W kat. powyżej 18 lat zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2.000, 1.000, 500 zł. W kat. poniżej 18 lat - trzy nagrody pieniężno-rzeczowe. W obu kategoriach jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Termin nadsyłania zestawów wierszy- 5 maj 2012; rozstrzygnięcia konkursu - 26 maj 2012; gali przyznania nagród - 12 sierpień 2012. Wybór nagrodzonych wierszy będzie opublikowany w "Toposie" i "Gazecie Olsztyńskiej".

Prace należy nadsyłać na adres dyrektor Domu Kultury Beatę Szymankiewicz - sekretarza konkursu: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem "Konkurs" oraz zaznaczeniem kategorii wiekowej. Dodatkowe informacje od godz. 8.00 do 16.00 pod tel. 087 423 70 10.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji