Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu ph. "NASZE GNIAZDO"

data dodania: 2012-01-24

data zakończenia: 2012-04-30

adres: GOAKiR ul. Szkolna 2 16-113 Szudziałowo

Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu
Na zapis legend, pamiętnika, kroniki rodziny, historii miejscowości, zakładu pracy, instytucji, szkoły, parafii, zespołu zabytków, obiektu historycznego, parku, cmentarzyska itp.

ph. "NASZE GNIAZDO"
Szudziałowo 2012
"Aby mierzyć drogę przyszłą
Trzeba wiedzieć skąd się przyszło"
C.K. Norwid

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo
Współorganizatorzy
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Muzeum Historyczne Oddział Muzeum Podlaskiego
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku

Patronat Honorowy:

Podlaski Kurator Oświaty

Cele konkursu:

1. Popularyzacja i promocja wszelkiego rodzaju dokumentów, jako swoistego zapisu dziejów społeczności lokalnych szczególnie ważnych w Zjednoczonej Europie
2. Ukazanie życia społeczności lokalnej, dorobku historycznego i ważnych dokonań w celu ich przekazania młodemu pokoleniu
3. Zachęcenie środowiska lokalnego do przekazywania potomnym wspomnień, zapisów wydarzeń, wiedzy i dokumentów o "własnym gnieździe" - gminie, miejscowości, szkole, rodzinie itp.
4. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej, szacunku do rodzimej kultury, tradycji i obyczajów.
5. Działalność prewencyjna na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy i życiu rolników.


REGULAMIN KONKURSU
NASZE GNIAZDO
"Spieszmy się, słuchajmy opowieści ludu, zanim on je zapomni, zanim będzie się rumienił z ich powodu i zanim jego dziewicza poezja, wstydząc się swej nagości, okryje się zasłoną jak Ewa wypędzona z raju".
/Ch.Nodier/

1. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół (Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Ponadgimnazjalne), instytucji, stowarzyszeń, związków, osób indywidualnych itp.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie pracy konkursowej w 2 egzemplarzach: oryginału i kopii wraz z wersją elektroniczną (dokumentu, kroniki, pamiętnika, albumu lub innych form zapisu dziejów, wydarzeń).
Prace oznaczone metryczką z opisem:
- nazwa szkoły, klasy, adres
- imię i nazwisko(a) osób sporządzających pracę konkursową
- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna uczestnika konkursu
należy wysłać lub dostarczyć do siedziby ośrodka:

GOAKiR
ul. Szkolna 2
16-113 Szudziałowo
do dnia - 30 kwietnia 2012r


3. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagradzane w innych konkursach bądź publikowane.
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- samodzielność wykonania pracy
- umiejętność korzystania z materiałów źródłowych
- ogólna koncepcja stworzonej pracy
- walory dokumentalne i poznawcze
- styl i poprawność języka
- materiały uzupełniające (mapki, szkice, fotografie, ilustracje, dokumenty w
załącznikach)

Dodatkowej ocenie będą poddane prace dotyczące tematu bezpieczeństwa pracy na roli i historii powiązanych z rolnictwem, której dokona przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku
Uwaga! Komisja przy ocenie prac konkursowych będzie zwracała szczególną uwagę na samodzielność uczestników i apeluje, aby prace nie opierały się wyłącznie na materiałach już opublikowanych /monografie, foldery, przewodniki, Internet, itp./


5. Kategorie uczestnictwa.
I-Szkoły Podstawowe
II-Gimnazja
III-Szkoły Ponadgimnazjalne
IV-Dorośli

6. Nagrody
Organizatorzy przewidują 3 nagrody główne /finansowe lub rzeczowe/ w każdej
kategorii.


7. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
- 05 czerwca 2012r o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie

8. Wszystkie podmioty, które przesłały prace na konkurs są automatycznie zaproszone
na podstawie niniejszego zapisu na spotkanie podsumowujące i przyjeżdżają na koszt
własny lub instytucji delegujących /oddzielne zaproszenia już nie będą wysyłane/.

9. Wystawa prac konkursowych będzie czynna w terminie
- 05.06 - 19.06.2012r.

10. Po zakończeniu wystawy organizatorzy zobowiązują się do zwrotu powierzonych
oryginałów prac oraz załączonych do nich dokumentów.

11. Nagrody nie odebrane przechodzą do puli nagród w kolejnych edycjach konkursu.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do komisji konkursowej.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji