Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2012

data dodania: 2012-01-24

data zakończenia: 2012-04-15

data ogłoszenia wyników: 2012-06-23

adres: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99 – 302 Kutno z dopiskiem: Konkurs „Złoty Środek Poezji”

mail: afryz@autograf.pl

tel: 604 296 487 lub 24 25

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki
„Złoty Środek Poezji” Kutno 2012
na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2011

Organizator:
Kutnowski Dom Kultury

Patroni medialni:
Dwumiesięcznik Literacki „Topos”
Miesięcznik „Odra”


Regulamin konkursu
1. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie w języku polskim wydane w roku 2011, które autor bądź wydawca nadeślą na adres organizatora Konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 15 kwietnia 2012 r.
2. Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN.
3. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.
4. Do książek powinien dołączony być adres i telefon oraz e-mail autora lub wydawcy.
5. Jury Konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Wojciech Kudyba i Artur Fryz - po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs książkami - przyzna nagrody o łącznej wartości 12 000 złotych. Zakładany podział nagród ufundowanych przez Prezydenta Miasta Kutna określa się w sposób następujący: I nagroda – 5000 zł, II nagroda – 3000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca 2012 roku podczas VIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji” w Kutnie.
7. Niezbędnym warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest jej osobisty odbiór przez laureata podczas oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu w dniu 23 czerwca 2012 roku.
8. Konkurs jest realizowany z udziałem środków Prezydenta Miasta Kutna.
9. Adres organizatora Konkursu, na który należy wysyłać książki: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99 – 302 Kutno z dopiskiem: Konkurs „Złoty Środek Poezji”. Koordynatorem konkursu jest Artur Fryz, e-mail: afryz@autograf.pl, tel. 604 296 487, tel. 24 254 21 37 w. 106

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji