Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Konkurs Poetycki im. Jana Kulki

data dodania: 2012-01-30

data zakończenia: 2012-03-19

adres: MIEJSKI DOM KULTURY - - DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża

strona www: www.mdk.4lomza.pl

tel: 086 216 32 26

1.Konkurs Poetycki im. Jana Kulki ma charakter otwarty - skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.

2.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2. niepublikowanych tekstów poetyckich na adres organizatora. (Prosimy o przesłanie nie więcej jak jednego zestawu wierszy).

3.Tematyka jest dowolna, chociaż jurorzy specjalną nagrodą uhonorują wiersz związany tematycznie z Łomżą lub jej okolicą (może to być tekst dodatkowy w zestawie).

4.Teksty, w trzech egzemplarzach, mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mailowy).

5.Oczekujemy na teksty do dnia 19 marca 2012 r. - decyduje data stempla pocztowego - pod adresem:

MIEJSKI DOM KULTURY -
- DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
ul. Wojska Polskiego 3, 18-400 Łomża.

6.Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MDK-DŚT. Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami i wyróżnieniami; za najlepszy tekst o tematyce łomżyńskiej zostanie przyznana Nagroda Prezydenta Łomży.

7.Termin rozstrzygnięcia konkursu podamy na naszej stronie internetowej www.mdk.4lomza.pl

8.Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody; w innym przypadku przechodzi ona do puli nagród następnej edycji konkursu.

9.Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu
uzyskać można pod numerem telefonu 086 216 32 26.


Sponsor główny Konkursu:
Zakłady Spożywcze BONA
Zakład Pracy Chronionej
18-400 Łomża
ul. Fabryczna 9a
tel./fax: 0862160171


JAN MICHAŁ KULKA
Urodził się 11 września 1937 roku w Katowicach. W pierwszym okresie życia był związany ze Śląskiem i właśnie tam w 1956 roku miał miejsce jego debiut poetycki - wiersz "Jesień i dziewczyna" ukazał się w katowickiej "Trybunie Robotniczej" i "Współczesności".
Od 1958 roku Jan Kulka mieszkał na stałe w Kłodzku. Tutaj ujawniły się jego zdolności organizatorskie - przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Kłodzkiej powstaje z Jego inicjatywy Dyskusyjny Klub Literacki. To z kolei staje się zaczątkiem Kłodzkich Wiosen Poetyckich, które szybko stały się wydarzeniami literackimi w kraju. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Kłodzka.
W 1977 roku zamieszkał w Łomży. Tutaj również kontynuuje swoją działalność - przy łomżyńskich instytucjach kulturalnych organizuje szereg imprez literackich, m.in. w 1981 roku spotkanie z Czesławem Miłoszem i dwudniową sesję jemu poświęconą, p.n. "Być poetą".
Jan Kulka był autorem licznych tekstów literackich, z których wiele przetłumaczonych zostało na języki obce.
Zmarł 30 grudnia 2000 roku w Łomży.

TWÓRCZOŚĆ: “Projekt zachodu słońca" [Wiersze], Kłodzko 1962; "Niedaleko twierdzy" [Poemat], Kłodzko 1965; "Zmiana bolesna" [Wiersze], Wrocław 1969; "... więc jestem" [Wiersze], Wrocław 1973; "Droga poprzez cień" [Wiersze], Wrocław 1975; "Spłoszyć sen" [Wiersze], Wrocław 1997; "Podwójne salto" [Wiersze], Wrocław 1978; "Krąg otwarty" [Wiersze], Wrocław 1981; "... A ze sług twoich ogień palący" [Poemat], Warszawa 1982; "Kamienie wołać będą" [Poemat], Łomża 1982; "I powraca wiatr..." [Wiersze wybrane], Łomża 1984; "Ucieczka do Czarnolasu" [Poemat], Łomża 1994; "Czemu tego nie zrobili Polacy" [Poemat o Stanisławie Staszicu], Łomża 1986, "Ten" [Wiersze], Warszawa 1987; "Dla ciebie ten widok z okna. Wybór wierszy z lat 1969-1979”, Łomża 1990; Oratorium “Tajemnice wytrwania” [Rzecz o Błogosławionym Honoracie Koźmińskim) Warszawa 1990; "Obcym wstęp wzbroniony" [Opowiadania], Łomża 1991; "Nie ma wyjścia z labiryntu" [Wiersze], Warszawa 1992; "Traktat o szarej godzinie" [Wiersze], Łomża 1994; "Barwy nocy" [Wiersze], Łomża 1996; "Romanse z historią" [Eseje], Warszawa 1997; "Wiersze wybrane" Warszawa 1997; "Odczuwanie duszy świata: glosa o poezji i dramatach Karola Wojtyły”, Łomża 1999; "Łowca złudzeń" [Wiersze], Łomża 1999.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji