Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

KONKURS POETYCKI "O Jabłko Damiany" (wyniki)

data dodania: 2012-01-30

data zakończenia: 2012-08-31

adres: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁYM BORZE UL. TAMKA 3 78-425 BIAŁY BÓR Na kopercie należy umieścić dopisek

strona www: http://mgok.bialybor.com.pl/

mail: mgok@bialybor.com.pl lub zdjunior@tlen.pl

tel: 94 3739466

fax: 94 3739120

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA JURY II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„O JABŁKO DAMIANY”

Jury II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Jabłko Damiany” w składzie:
Krystyna Mazur – poetka ze Szczecinka;
Jerzy Fryckowski – poeta z Dębnicy Kaszubskiej;
oraz Zdzisław Drzewiecki – poeta, przewodniczący jury
na posiedzeniu w dniu 19 września 2012 r., po zapoznaniu się z 236 zestawami wierszy, postanowiło przyznać:
I nagrodę – Statuetka oraz 1000 zł
Agnieszce Marek (godło: „Madison”) z Bielska Białej;
II nagrodę – Statuetka oraz 700 zł
Lechowi Lamentowi (godło:” Adrenalina”) z Turka;
III nagrodę – Statuetka oraz 500 zł
Dorocie Ryst (godło:” astygmatyzm”) z Warszawy
oraz trzy równorzędne wyróżnienia – po 150 zł :
Dominice Kaszubie (godło: „czajnik”) ze Zbychowa;
Magdalenie Jankowskiej (godło: „wiatr północny”) z Bobolic;
oraz Małgorzacie Góralskiej (godło: „droga”) ze Szczecinka;
Ponadto jury zauważyło wiersze opatrzone następującymi godłami:
Old Short, Embrion, La-luna, Raspberry beret, pasierb Kalijopy, palcem po skórze, Issa i Beebop hurry.
II edycja konkursu potwierdza, że Biały Bór stał sie kolejnym barwnym punktem na polskiej mapie literackiej i kulturalnej. II edycja, podobnie jak i pierwsza, przyciągnęła autorów z całej Polski oraz z Europy i Stanów Zjednoczonych. Z przyjemnością stwierdzam, że konkurs „O Jabłko Damiany” to znakomita promocja miasta i gminy, z drugiej strony otrzymaliśmy sygnał, że współczesna liryka polska wciąż owocuje utworami na wysokim poziomie. Organizatorzy i jury gratulują laureatom konkursu. Wszystkim uczestnikom składają serdeczne podziękowania za przyjemność obcowania z ciekawą poezją i życzą dalszych sukcesów twórczych.
Biały Bór, 06.10.2012 r.---------------------------------------

KONKURS POETYCKI "O Jabłko Damiany"

REGULAMIN
- Konkurs ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy, kto nadeśle pięć wierszy w trzech egzemplarzach.
- Nadesłanie prac oznacza jednocześnie zgodę autora na nieodpłatne
wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, bądź reklamy
kolejnych edycji konkursu.

- Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 31 sierpnia 2012 r.
- Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.
- Wszystkie nadesłane wiersze powinny być opatrzone godłem. Tym samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane szczegółowe autora: imię i nazwisko, adres, numery telefonów, adres mailowy .

- Wiersze należy nadsyłać na adres:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W BIAŁYM BORZE
UL. TAMKA 3
78-425 BIAŁY BÓR
Na kopercie należy umieścić dopisek "O Jabłko Damiany".
- Prace konkursowe rozpatrzy profesjonalne jury powołane przez organizatora.
- Jury wyłoni laureatów trzech nagród głównych oraz trzech wyróżnień.
I nagroda - 1000 zł,
II - 700zł,
III - 500zł.
Trzy wyróżnienia po 150 zł. Jury zastrzega sobie inny podział nagród bez podania przyczyn.

- Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną rozdysponowane według uznania organizatora.
- Organizatorzy nie przewidują także możliwości prowadzenia osobistej korespondencji z uczestnikami konkursu, oceniania ich tekstów, indywidualnego powiadamiania wszystkich uczestników (o imprezie finałowej zostaną powiadomieni jedynie laureaci) ani odsyłania nadesłanych tekstów.
- Laureaci konkursu zostaną w terminie do 25 września 2012 r. powiadomieni o wynikach konkursu oraz zaproszeni na imprezę podsumowującą konkurs, która odbędzie się w dniu 06.10.2012 r. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt. Istnieje możliwość odpłatnego noclegu z soboty na niedzielę.
- We wszelkich sprawach związanych z konkursem prosimy kontaktować się z MGOK w Białym Borze tel. 94 3739466, fax 94 3739120
e-mail: mgok@bialybor.com.pl lub zdjunior@tlen.pl

Oficjalna wersja regulaminu będzie zamieszczona na stronie http://mgok.bialybor.com.pl/

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji