Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii"

data dodania: 2012-02-02

data zakończenia: 2012-04-15

data ogłoszenia wyników: 2012-05-25

adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk

mail: lezajsk@pbw.org.pl

tel: 17 242 8352

VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Kwiat Azalii"
pod honorowym patronatem
Posła Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Rynasiewicza
oraz Starosty Powiatu Leżajskiego

REGULAMIN:
I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i
Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w
Leżajsku.
II. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
1. Młodzieżowa (uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich),
2. Dorosłych.
Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
- integracja środowisk twórczych,
- promocja współczesnej twórczości poetyckiej.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Warunkiem udziału jest przesłanie 3 niepublikowanych i
nienagradzanych w innych konkursach utworów poetyckich.
3. Prace powinny być złożone w 5 egzemplarzach w formie maszynopisu
lub wydruku komputerowego wraz z płytą CD zawierającą teksty utworów.
4. Tematyka i forma utworów dowolna.
5. Prace konkursowe należy opatrzyć godłem, a w dołączonej, zaklejonej
kopercie z tym samym godłem i zaznaczoną kategorią (Młodzież, Dorośli)
podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód, (Uczniowie -nazwa szkoły).
6. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez organizatora, nie
podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów.
7. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie
danych osobowych.
Terminy:
1. Termin nadsyłania prac: 15.04. 2012 r.
2. Przewidywany termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród:
25.05.2012r. (O szczegółach laureaci zostaną powiadomieni odrębnym
pismem lub telefonicznie).
3. W ciągu 7 dni od tego terminu ukaże się informacja w Internecie.
Nagrody:
1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą. Należy je odebrać osobiście lub
przez upoważnionego przedstawiciela w dniu ogłoszenia wyników lub w
ciągu następnych 7 dni po tym terminie.
Prace należy nadsyłać na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku
ul. Mickiewicza 79, 37-300 Leżajsk
Dodatkowe informacje:
tel. 17 242 8352, e-mail: lezajsk@pbw.org.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji