Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza w ramach VIII Festiwalu

data dodania: 2012-02-07

data zakończenia: 2012-06-17

strona www: www.kdk.art.pl

mail: otwartykutno@onet.eu

tel: 24 252 72 37 w. 106 l

Kutnowski Dom Kultury ogłasza VII Otwarty Konkurs Jednego Wiersza
w ramach VIII Festiwalu "Złoty Środek Poezji" Kutno 2012

Regulamin konkursu

1.Konkurs odbędzie się 23 czerwca 2012 r. w Kutnie

2.Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16.

3.Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury

4. Organizator będzie tworzył listę biorących udział w konkursie w godz. 9.00 - 11.00 w budynku Kutnowskiego Domu Kultury.

5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza wraz z danymi adresowymi autora na e-mail: otwartykutno@onet.eu do dnia 17 czerwca 2012 r. lub przekazanie przez autora organizatorowi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu lub w jego trakcie wydruku jednego wiersza w trzech egzemplarzach opatrzonych jego imieniem i nazwiskiem. Wiersz ten powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu.

6. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.

7. Jury w składzie: Janusz Drzewucki - przewodniczący, Izabela Fietkiewicz-Paszek i Grażyna Baranowska, po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy, przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

8.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 23 czerwca 2012 r. o godzinie wieczornej, wynikającej z programu festiwalu, który zostanie uprzednio ogłoszony na stronie internetowej www.kdk.art.pl.

9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

10. Pierwszym 30 uczestnikom (zgłoszonym do konkursu do 15 maja 2012 r.) organizator zapewnia bezpłatne noclegi.

11. Dane organizatora: Kutnowski Dom Kultury, www.kdk.art.pl,, tel. 24 252 72 37 w. 106 lub 24 254 21 37 w. 106, tel. kom. 604 296 487

12. Nie przyjmujemy zgłoszeń pocztowych.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji