Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA SZTUKĘ TEATRALNĄ I SCENARIUSZ FILMOWY „Nie tylko na scenę”

data dodania: 2012-02-07

data zakończenia: 2012-04-16

data ogłoszenia wyników: 2012-05-31

adres: Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ul. Traktorzystów 14 w Warszawie

strona www: www.arsus.pl

mail: justyna.scibor@arsus.pl

tel: 022 478 34 54, 0606 8

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury „Arsus”
w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ul. Traktorzystów 14 w Warszawie
1. Cele konkursu
• Kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.
• Rozwój współczesnej twórczości literackiej poprzez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem dramatów i scenariuszy filmowych

2. Konkurs przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:
a) do lat 14,
b) od 15 do 21 lat.

3. Teksty w formie maszynopisów, w trzech identycznych egzemplarzach (prosimy o dołączenie płyty lub dyskietki z tekstem), należy nadesłać do 16 kwietnia 2012r. ( liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa z dopiskiem „Nie tylko na scenę”

4. Każdy egzemplarz należy oznaczyć godłem. Do maszynopisu powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem, zawierająca:
a) powtórzone godło,
b) imię i nazwisko, wiek oraz adres, telefon i e-mail autora.

5. Autor może zgłosić dowolną liczbę utworów, przy czym każdy musi zawierać odrębne godło. Maszynopis nie może być podpisany, ani oznaczony dodatkowo w żaden inny sposób niż podany wyżej.

6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja 2012 r.

7. Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci wiecznych piór oraz warsztatów dla młodych autorów.

8. Do jury zostaną zaproszeni polscy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej, dramaturdzy, scenarzyści, reżyserzy oraz twórcy teatru i filmu.

9. Nagrodzone prace zostaną zrealizowane, w miarę możliwości, przez dziecięce i młodzieżowe zespoły amatorskie ( teatralne i filmowe).

10. Jury oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.

11. Sekretarzem konkursu jest Justyna Ścibor,
Kontakt: tel. 022 478 34 54, 0606 856 393, e-mail: justyna.scibor@arsus.pl, www.arsus.pl

W latach 2007,2008,2009 projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji