Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15



losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „Przecież każdy pisze wiersze”

data dodania: 2012-02-07

data zakończenia: 2012-04-16

data ogłoszenia wyników: 2012-05-31

adres: Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14, 02-495 Warszawa z dopiskiem „Konkurs poetycki”

strona www: www.arsus.pl

mail: justyna.scibor@arsus.pl

tel: 022 478 34 54, 0606 8

REGULAMIN

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa ul. Traktorzystów 14

I. Cele konkursu:
• Kształtowanie postaw twórczych dzieci i młodzieży
• Rozwój współczesnej twórczości literackiej przez zainteresowanie młodych ludzi pisaniem wierszy
II. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
• nadesłanie w maszynopisie trzech wierszy w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem ( pseudonimem, a nie rysunkiem)
• zestaw trzech wierszy nie może być oznaczony niczym oprócz godła (nie może zawierać informacji o autorze ani szkole do której uczęszcza)
• każdy zestaw, trzech różnych wierszy, powinien być spięty, zszyty
III. Do zestawu należy dołączyć :
• zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze i zawierającą następujące informacje:
• imię i nazwisko – obowiązkowo
• adres uczestnika konkursu lub szkoły – obowiązkowo
• telefon lub e-meil – obowiązkowo
• wiek – obowiązkowo
• uczniowie proszeni są o podanie szkoły i klasy
IV. Termin nadsyłania utworów mija 16 kwietnia 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego).
• na konkurs należy przesłać utwory nigdzie wcześniej nie publikowane i nie nagrodzone
• oceny utworów dokona profesjonalne jury składające się z poetów i znawców literatury
• konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 maja 2012 r.
• laureaci otrzymają dyplomy i pióra wieczne na uroczystym wręczeniu nagród w Ośrodku Kultury „Arsus” oraz będą uczestniczyć w warsztatach dla młodych autorów
V. Wiersze oceniane będą w trzech kategoriach:
• szkoła podstawowa 7-13 lat
• gimnazjum 13-16 lat
• liceum, osoby dorosłe 16 – 21 lat
Prace należy nadsyłać na adres:
Ośrodek Kultury „Arsus” ul. Traktorzystów 14,
02-495 Warszawa z dopiskiem „Konkurs poetycki”.
Sekretarzem konkursu jest Justyna Ścibor, kontakt pod nr telefonów: 022 478 34 54, 0606 856 393, e-mail: justyna.scibor@arsus.pl, www.arsus.pl

UWAGA!
W przypadku wysyłania więcej niż jednego zestawu wierszy przez jednego autora każdy zestaw należy opatrzyć osobnym godłem.
Informacja dla szkół:
W zbiorczej kopercie, gdy w środku są zestawy więcej niż jednego autora, każdy zestaw powinien być w osobnej kopercie.

W poprzednich edycjach konkursu jurorami między innymi byli: Ernest Bryl, Monika Milewska, Bogusław Kierc.
W latach 2008,2009 projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?



Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji