Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO PT: "PIÓREM PO MAPIE WYOBRAŹNI"

data dodania: 2012-02-16

data zakończenia: 2012-04-10

data ogłoszenia wyników: 2012-04-30

adres: Zespół Szkół Nr 69, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa

mail: t.renatka@op.pl lub jagiell82@interia.pl

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

PT: "PIÓREM PO MAPIE WYOBRAŹNI"

I. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 69 w Warszawie

II. CEL KONKURSU:
- pobudzanie wrażliwości i aktywności w dziedzinie poezji,
- popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez rozwijanie fantazji i wyobraźni uczniów warszawskich szkół podstawowych,
- doskonalenie umiejętności wypowiedzi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli w postaci utworu lirycznego.

III. REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs skierowany jest do uczniów warszawskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I uczniowie klas I - III
II uczniowie klas IV - VI

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 1-3 tekstów poetyckich niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach na adres organizatora
3. Teksty należy przesłać w 3 egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć godłem autora. Na pracy nie wolno umieszczać żadnych innych danych.
4. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich na rzecz organizatorów konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora, pozostając do ich dyspozycji z prawem bezpłatnego rozpowszechniania.
5. Brak spełnienia warunków określonych w regulaminie będzie stanowiło podstawę do dyskwalifikacji pracy.
6. Prace konkursowe, należy włożyć do dużej koperty oznaczonej godłem wraz z drugą mniejszą zaklejoną kopertą, która zawierać będzie informacje identyfikujące autora: godło, imię i nazwisko ucznia, nazwa szkoły (dokładny adres, nr telefonu, e-mail, fax.), imię i nazwisko opiekuna (telefon kontaktowy, e-mail). Proszę zaznaczyć kategorię wiekową.

7. Dane osobowe uczestników służą wyłącznie do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
8. Nagrodzone utwory pojawią się w specjalnym dodatku do gazetki szkolnej "Sówka"
9. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze utwory w dwóch kategoriach wiekowych:
I. KATEGORIA: uczniowie klas I- III
II. KATEGORIA: uczniowie klas IV - IV

10. Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć / w ostatecznym terminie/ do dnia
10 kwietnia 2012 roku
na adres: Zespół Szkół Nr 69, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa
11. Fundatorem nagród jest Zespół Szkół Nr 69.
12. Szkoły nagrodzonych i wyróżnionych uczniów zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną dnia 30 kwietnia 2012 roku.
13. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi dnia 19 maja 2012 roku w siedzibie organizatora konkursu, podczas Festynu "Bawmy się razem".
Aleksandra Jagiełłowicz (jagiell82@interia.pl)
Renata Tankielun (t.renatka@op.pl)

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji