Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2011

data dodania: 2012-02-22

data zakończenia: 2012-04-30

organizator: Klub Integracji Twórczych

mail: kit_szp@wp.pl lub red._akcja@wp.pl

tel: (077) 416-02-30, 693

REGULAMIN

1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza
KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH
POETÓW BRZEG 2011
...
2. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do
regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych

3. Uczestnicy winni nadsyłać zestaw prozatorski (tekst pisany od lewej do prawej) jednak w
ilości nie więcej niż 20.000 znaków drukarskich

4. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 kwietnia 2012, liczy się data stempla pocztowego.
Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG
z dopiskiem : ZŁOTY SYFON - PROZAK 2012

5. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym
godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny
symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach
ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być
publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

8. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury, złożone tradycyjnie z laureatów poprzedniej edycji
konkursu posiłkowanych przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów oraz redaktorów
Pisma Literackiego "Red.".

9. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można
nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo,
telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

11. Wręczenie nagród, pod postacią "Złotych Syfonów" oraz wkładów pieniężnych do
skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie XIV KONFRONTACJI
LITERACKICH "SYFON" które odbędą się w Brzegu maju 2011 roku.

13. Laureaci A.D. 2012 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2013 oraz do udziału w 15.
Konfrontacjach Literackich "Syfon" ( o ile te się odbędą).

13. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: pod
adresem e-mail: kit_szp@wp.pl oraz red._akcja@wp.pl
oraz pod numerami telefonów:

(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli),

693 854 745 lub 691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych tekstów oraz tekstów wybitnie nienagrodzonych.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji