Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVII WIOSNA POETYCKA

data dodania: 2012-02-24

data zakończenia: 2012-03-09

data ogłoszenia wyników: 2012-04-26

adres: Miejski Ośrodek Kultury ul. Młyńska 14 41-260 Sławków

mail: wiosnapoetycka@wp.pl

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora jednego nigdzie niepublikowanego wiersza. Utwór w dwóch egzemplarzach należy opatrzyć godłem (nie graficznym) i dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem z krótką notatką zawierającą imię, nazwisko, wiek, adres oraz nr telefonu autora.
Przesłanie więcej niż jednego wiersza przez tego samego autora podpisującego wiersze różnymi godłami dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
Prace prosimy przesyłać na adres placówki:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Młyńska 14
41-260 Sławków

lub na adres mailowy: wiosnapoetycka@wp.pl do 9 marca 2012r. Decyduje data wpływu.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się 26 kwietnia 2012r. o godzinie 17.00 w Sali Widowiskowej MOK. W przypadku nieobecności podczas finału, nagrody przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania utworów w prasie regionalnej oraz okolicznościowym tomiku bez honorariów autorskich.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji