Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Herb Grodu Miasta Chrzanowa"

data dodania: 2012-03-07

data zakończenia: 2012-03-30

data ogłoszenia wyników: 2012-05-12

adres: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI Grupa Twórcza

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim . Termin nadsyłania prac mija z dniem 30.03.2012 r. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas \"BIESIADY POETYCKIEJ\" 12.05.2012 r. o czym laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.


ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE
1.W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni
oraz poeci będący członkami związków twórczych.
2.Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach tematycznych:

I kategoria - wiersze o tematyce związanej z Chrzanowem i Ziemią Chrzanowską
II kategoria - wiersze o tematyce dowolnej.
3.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatorów 1 do 3 utworów poetyckich, nigdzie wcześniej nie publikowanych i nie nagrodzonych w innych konkursach, w 4 egzemplarzach maszynopisu. Wiersze należy podpisać godłem. Do utworów należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym co utwory godłem oraz numer kategorii tematycznej, zawierającą kartkę z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem autora, ewentualnie numerem telefonu.

4.Każdy z autorów może uczestniczyć w dwóch kategoriach, lecz po jednym zestawie wierszy. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu i przesłanie więcej niż jednego zestawu z danej kategorii przez tego samego autora, podpisującego wiersze różnymi godłami, dyskwalifikuje z udziału w konkursie.
5.Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają również dzieci i młodzież do lat 17. Dlatego też uczestnicy konkursu poniżej 17 roku życia winni na dołączonej kopercie
(z godłem i numerem kategorii tematycznej) napisać również swój wiek.
Jury przyjmie oddzielne kryteria oceny wierszy najmłodszych twórców. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30.03.2012 r.
6.Zgłoszone na konkurs prace oceni profesjonalne jury,
którego skład podamy w późniejszym terminie.
7.Przewiduje się nagrody pieniężne oraz nagrody książkowe dla najmłodszych twórców
8.Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
9.Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas
\"BIESIADY POETYCKIEJ\" 12.05.2012 r. o czym laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora.
Organizatorzy nie będą wysyłać nagród rzeczowych pocztą.
10.Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs, ponadto zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych. Nie przewiduje się autoryzacji prac przed ich publikowaniem.
11.Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.
12.Prace należy nadsyłać na adres:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
Grupa Twórcza "Cumulus"
32-500 Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
z dopiskiem "Herb Grodu"

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji