Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

XX OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI im. Dionizego Maliszewskiego

data dodania: 2012-03-21

data zakończenia: 2012-07-31

data ogłoszenia wyników: 2012-09-15

adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka z dopiskiem na kopercie

strona www: www.mbpostroleka.pl

mail: biblioteka@mbpostroleka.pl

tel: 29 764-21-51

XX OSTROŁĘCKI KONKURS LITERACKI
im. Dionizego Maliszewskiego
konkurs ogólnopolski

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Do udziału w Konkursie zapraszamy również rodaków zamieszkałych za granicą, szczególnie tych, którzy podtrzymują, pielęgnują i rozwijają polskość i jej kulturę.

2. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 16 - 35 lat - twórców nieprofesjonalnych.
3. Tematyka wierszy jest dowolna, choć mile widziane będą wiersze dotyczące regionu ostrołęckiego.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie w maszynopisie zestawu
3 wierszy (w czterech egzemplarzach na papierze w formacie A4) dotychczas niepublikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach ogólnopolskich.
5. Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy.
6. Wiersze należy opatrzyć godłem i dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą powtórzone godło (pseudonim, a nie w formie graficznej), imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, e-mail.
7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na Konkurs utworów oraz zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych tekstów bez honorariów, jak również udostępnianie ich prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autora.
8. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 lipca 2012 r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Głowackiego 42 07-400 Ostrołęka
z dopiskiem na kopercie "KONKURS POETYCKI im. D. Maliszewskiego".
9. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą literaci i krytycy literatury.
10. Uroczyste podsumowanie Konkursu i oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się
w drugiej połowie września br.. O jego terminie powiadomimy osoby nominowane do nagród odrębnym pismem. Lista osób nominowanych zostanie również ogłoszona w internecie (w tym www.mbpostroleka.pl) oraz w mediach po 15 września 2012 r.
11. Laureaci Konkursu otrzymują nagrody pieniężne lub rzeczowe. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu podsumowania Konkursu. W przeciwnym razie zostanie ona przeznaczona na rzecz innych konkursów.

12. W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmują organizatorzy
w porozumieniu z Jury.
13. Bliższe informacje nt. KONKURSU pod nr tel. 29 764-21-51,
e-mail: biblioteka@mbpostroleka.pl

ORGANIZATORZY: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji