Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki o Laur Konika Morskiego pt. "Nieskończoność morza" Świnoujście 2012

data dodania: 2012-03-26

data zakończenia: 2012-05-25

adres: Klub Literacki

mail: klnawyspie@wp.pl

tel: 91- 327-09-78 : 79150

IX Ogólnopolski Konkurs Literacki o Laur Konika Morskiego
pt. "Nieskończoność morza"
Świnoujście 2012


Organizatorzy:
-Klub Literacki "Na Wyspie" w Świnoujściu
-Miejska Bibliotek Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu
-Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujścia

Cel konkursu:
* Podkreślenie znaczenia obchodzonych w 2012 r. Dni Morza i Dni Świnoujścia
* Promocja kultury, miasta Świnoujścia i tradycji morskich

Założenia regulaminowe:
* W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 15 rok życia, amatorzy, nie zrzeszeni w związkach twórczych.
* Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest nadesłanie w trzech egzemplarzach, nigdzie dotychczas niepublikowanych wierszy o tematyce:
* Nieskończoność morza (zestaw 3 wierszy),
lub
* Brzegi życia (zestaw 3 wierszy),

Każdy utwór należy opatrzyć godłem w formie nazwy własnej. To samo godło winno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem, nazwiskiem wraz z określeniem wieku oraz adresem, adresem elektronicznym i nr telefonu. Uczniowie biorący udział w konkursie podają dodatkowo nazwę i adres szkoły.

* Zgłoszone do konkursu utwory nie podlegają zwrotowi.
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania zgłoszonymi utworami na konkurs (publikacje, prezentacje).
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
* Organizatorzy informują, że nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane jednemu twórcy raz na trzy lata.
* Werdykt jury jest niepodważalny.
* Jury ma prawo do innego podziału nagród niż przewidzieli to organizatorzy.
* Przyjazd laureatów na rozdanie nagród na własny koszt. Organizatorzy zapewniają 2 noclegi laureatom Złotych Koników Morskich (z osobą towarzyszącą). Większa ilość noclegów na koszt laureata może być rezerwowana po uprzednim zgłoszeniu.

Terminarz konkursu:
* Rozesłanie informacji o konkursie do 25.03.2012 r.
* Termin nadsyłania wierszy do 25.05.2012 r. (liczy się data stempla pocztowego),
* Powołanie jury konkursu do 10.05.2012 r.
* Obrady jury od 30.05 do 06.06.2012 r.,
* Powiadomienie uczestników konkursu o zakwalifikowaniu się do finału do 15.06.2012 r.,
* O terminie ogłoszenia wyników i uroczystości rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Nagrody:
* w każdej tematyce: Statuetki Złotego, Srebrnego i Brązowego "Konika Morskiego" oraz nagrody pieniężne. Ponadto dodatkowe nagrody przyznane będą za najlepszy wiersz nadesłany na konkurs przez mieszkańców Świnoujścia.

Prace należy przesłać na adres:

Klub Literacki "Na Wyspie"
- prezes Anna Kamińska-Szpachta
72-600 Świnoujście
ul. Gdyńska 23/40
tel. 91- 327-09-78 : 791506950
e-mail: klnawyspie@wp.pl

PROSIMY O WYSYŁANIE KORESPONDENCJI LISTEM ZWYKŁYM

Materiały konkursowe należy przesłać z dopiskiem na kopercie: konkurs literacki
Zapraszamy

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji