Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-14losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych \"O Wachlarz Wilhelminy

data dodania: 2012-03-28

data zakończenia: 2012-06-30

adres: Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów Ul. Jana Pawła 52 66-100 Sulechów woj. Lubuskie

mail: wilhelminaherzlieb@wp.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury, Sztuki i Edukacji "Stella Polaris" zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim Młodych \"O Wachlarz Wilhelminy


Patronką konkursu jest sulechowianka Wilhelmina Herzlieb - muza i wielka miłość J.W. Goethego

Cele Konkursu:
Konfrontacja i pobudzanie twórczości literackiej młodych twórców.
Wspieranie i promocja młodych talentów

Zasady Uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia
2. prace rozpatrywane będą w dwóch kategoriach wiekowych
Kategoria I. uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Kategoria II. Studenci oraz młodzież pracująca do 25 roku życia
3. Uczestnicy nadsyłają dowolnie wybraną krótką formę prozatorską do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka 12 ,półtora wiersza odstępu) w czterech egzemplarzach lub trzy teksty poetyckie w czterech egzemplarzach.
4. Poezja i proza oceniane i nagradzane będą odrębnie
5. tematyka prac jest dowolna
6. termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2012 roku
7. każdy zestaw należy opatrzyć godłem ( słowo, pseudonim)i kategorią wiekową natomiast do prac dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem a zawierającą dane uczestnika : imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, adres e-mail
8. prace nie powinny być wcześniej publikowane i nagradzane
9. W dziedzinie prozy i poezji w każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną trzy nagrody i dwa wyróżnienia . Organizatorzy przewidują narody rzeczowe w kategorii I oraz rzeczowe i pieniężne w kategorii II
10. Jury przyzna również Grand Prix konkursy, które stanowi wydanie arkusza literackiego
11. wszystkie wyróżnione i nagrodzone prace znajdą się w wydawanej rokrocznie antologii pokonkursowej
12. Laureaci zostaną zaproszeni na finał konkursu który odbędzie się w dniu 15 września 2012
13. Organizatorzy zapewniają laureatom oraz opiekunom laureatów niepełnoletnich bezpłatne noclegi w i wyżywienie podczas trwania imprezy podsumowującej.
14. O szczegółach laureaci zostaną powiadomienie osobnymi pismami.
15. Dodatkowe informacje uzyskać można kierując pytania na adres mailowy: wilhelminaherzlieb@wp.pl

Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca na adres
Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów
Ul. Jana Pawła 52
66-100 Sulechów
woj. Lubuskie


z dopiskiem Konkurs Literacki i zaznaczeniem kategorii wiekowej na kopercie i wszystkich egzemplarzach pracy.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji