Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-17losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

Efantastyczny Konkurs Literacki "w głąb ziemi, w głąb czasu

data dodania: 2012-04-30

data rozpoczęcia: 2012-03-21

data zakończenia: 2012-05-25

data ogłoszenia wyników: 2012-06-30

mail: efkl@efantastyka.pl

Przedstawiamy Efantastyczny Konkurs Literacki, w którym głównym jurorem oceniającym nadesłane teksty będzie sam Andrzej Pilipiuk.

Z nieskrywaną dumą odsłaniamy konkurs, nad którym pracowaliśmy od początku tego roku. Przygotowania trwały blisko trzy miesiące, mamy nadzieję, że efekt naszej wytężonej pracy przypadnie Wam do gustu.

EFKL daje młodym autorom okazję do pokazania się światu, ponieważ oprócz nagród rzeczowych oferujemy publikację zwycięskich opowiadań na łamach naszego serwisu. Nie wykluczamy też późniejszej współpracy z nagrodzonymi autorami.

Jednym z warunków uczestnictwa w EFKL-u jest:

Napisanie opowiadania na temat: W głąb ziemi, w głąb czasu. Tekst nie może przekraczać 18 tys. znaków, ze spacjami włącznie. Pozostałe warunki znajdziecie w regulaminie, w rozwinięciu newsa.

Teksty należy wysłać na adres: efkl@efantastyka.pl, termin nadsyłania prac mija 25 maja.

Nagrody:

Pierwsze miejsce - publikacja na łamach portalu + trzy wybrane książki z puli + nagroda specjalna w postaci pióra z kałamarzem, oraz powieść Konrada Staszewskiego - Śmierć na śniegu.

Drugie miejsce - publikacja na łamach portalu + dwie wybrane książki z puli

Trzecie miejsce - publikacja na łamach portalu + jedna wybrana książka z puli

W puli znajdują się następujące tytuły: (Stephen King - Cujo; Piotr Rowicki - Fatum; David C. Downing - W poszukiwaniu króla; Jesus Callejo - Historia czarów i czarownic; Ernest Abel - Encyklopedia duchów i demonów; Miroslav Zamboch - Wylęgarnia; E.A. Poe, R.L. Stevenson, S. Grabińsk - Tryptyk z dreszczykiem, Kamil Gruca - Panowie z Pitchfork, Ozdamar Diane - Malujemy Fantasy. Wampiry).


REGULAMIN

CEL KONKURSU

Celem Efantastycznego Konkursu Literackiego jest propagowanie czytelnictwa i piśmiennictwa oraz szeroko pojętej fantastyki poprzez nagrodzenie zwycięzców i opublikowanie najlepszych prac na stronie efantastyka.pl .

TEMAT KONKURSU:

„W głąb ziemi, w głąb czasu”
Temat konkursu można zinterpretować w sposób dowolny, wymagane jest jednak trzymanie się konwencji fantastyki.

I. USTALENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Efantastycznego Konkursu Literackiego jest strona: efantastyka.pl
2. Głównym założeniem regulaminu jest określenie zasad, zakresu, a także warunków uczestnictwa w Efantastycznym Konkursie Literackim.
3. Nazwa: Efantastyczny Konkurs Literacki w dalszej części regulaminu będzie zastąpiona skrótem EFKL.
4. Celem EFKL jest propagowanie literatury fantastycznej, czytelnictwa i piśmiennictwa, oraz inspirowanie młodych autorów do dalszej pracy nad swoimi tekstami.
5. W konkursie nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Wyróżnione prace zostaną opublikowane na łamach strony efantastyka.pl. Oprócz publikacji zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe, odpowiednio:

Pierwsze miejsce: trzy nagrody książkowe (samodzielnie wybrane z puli), pióro z kałamarzem
oraz powieść Konrada Staszewskiego - Śmierć na śniegu
Drugie miejsce: dwie nagrody książkowe (samodzielnie wybrane z puli)
Trzecie miejsce: jedna nagroda książkowa (wybrana, bądź pozostała w puli)

6. EFLK rozpoczyna się 21 marca, termin zgłaszania prac upływa 25 maja. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 czerwca.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w EFKL jest nadesłanie prac spełniających wszystkie wymagania wynikające z poniższego regulaminu.
2. Uczestnikami EFKL nie mogą być jego organizatorzy (redaktorzy serwisu Efantastyka.pl).

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Jedyną dopuszczalną formą literacką EFKL jest opowiadanie, czyli krótki utwór narracyjny pisany prozą, nie przekraczający objętości 18 tys. znaków, wliczając w to spacje oraz inne znaki specjalne.
2. Praca nadesłana na EFKL musi być sporządzona w języku polskim.
3. Teksty nadsyłane na EFKL muszą być pracami własnymi, które nigdzie wcześniej nie były publikowane oraz nagradzane.
4. Konwencją utworu musi być szeroko pojęta fantastyka, która zawrze w sobie motyw przewodni konkursu: „W głąb ziemi, w głąb czasu”.
5. Dopuszczalne rozszerzenia plików to .rtf, .doc. Prace nadesłane w innych formatach nie będą podlegały ocenie, co wiąże się z automatyczną dyskwalifikacją tekstu z EFKL.
6. Warunkiem uczestnictwa w EFKL jest nadesłanie pracy na adres efkl@efantastyka.pl, wpisując w tytule e-maila „Efantastyczny Konkurs Literacki”.
7. Plik z pracą konkursową należy nazwać imieniem i nazwiskiem bądź pseudonimem.
8. Jedna osoba może wysłać maksymalnie dwie prace.
9. Niespełnienie warunków, określonych w punktach poprzednich powoduje automatyczną dyskwalifikacje z EFKL. O dyskwalifikacji uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
10. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację na stronie efantastyka.pl

IV. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

1. Do wyłonienia zwycięzcy uprawnieni są:

a) Sędzia główny:
- Andrzej Pilipiuk - „Polski pisarz i publicysta, laureat nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla za rok 2002”

b) Sędziowie pomocniczy:
- Paulina Maria Szymborska-Karcz – redaktor naczelna efantastyki.pl
- Marta Porwich – zastępca redaktor naczelnej efantastyki.pl
- Konrad Staszewski – autor książki „Śmierć na śniegu” i publicysta efantastyki.pl
- Krystian Citowicki – publicysta i szef działu konkursów efantastyki.pl

2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni dwuetapowo:

a) W pierwszym etapie sędziowie pomocniczy wybiorą piętnaście najlepszych tekstów, które zostaną przekazane sędziemu głównemu.

b) Sędzia główny spośród otrzymanych prac wyłoni troje zwycięzców.

3. Sędziowie oceniający prace nadesłane na EFKL, będą brali pod uwagę:

a) Zgodność pracy z narzuconym tematem: „ W głąb ziemi, w głąb czasu”
b) Poprawność językową
c) Pomysł i oryginalność
d) Styl
e) Wrażenia ogólne

Sędziowie podczas oceny tekstów bazują na podanych wyżej kryteriach. Każde kryterium jest oceniane w skali od 0 do 5.
4. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie efantastyka.pl oraz na facebokowym profilu efantastyki.pl
5. Decyzja Jury jest nieodwołalna.

V. PULA NAGRÓD

1. Nagrodami w EKL są:

- Publikacja zwycięskich opowiadań na stronie efantastyka.pl
- Pula książek składająca się z minimum sześciu tytułów (Pierwsze miejsce - trzy wybrane książki, drugie miejsce - dwie wybrane książki, trzecie miejsce – jedna pozostała książka)
- W skład książkowej puli wchodzą: Stephen King - Cujo; Piotr Rowicki - Fatum; David C. Downing - W poszukiwaniu króla; Jesus Callejo - Historia czarów i czarownic; Ernest Abel - Encyklopedia duchów i demonów; Miroslav Zamboch - Wylęgarnia; E.A. Poe, R.L. Stevenson, S. Grabińsk - Tryptyk z dreszczykiem Kamil Gruca - Panowie z Pitchfork, Ozdamar Diane - Malujemy Fantasy. Wampiry
- Pióro z kałamarzem dla zdobywcy pierwszego miejsca

2. Wysyłając tekst na EFKL Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jego publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu. Podpunkt ten wchodzi w życie po ogłoszeniu wyników konkursu.

VI. USTALENIA KOŃCOWE

1. Organizator może zdyskwalifikować uczestnika z udziału w EFKL w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny.
3. Wysłanie pracy na EFKL jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
5. Biorąc udział w EKL Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Dane będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb organizacyjnych konkursu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji opowiadań przed ich publikacją na portalu efantastyka.pl
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród.
8. Wszelkie pytania odnośnie EKL można kierować na adres efkl@efantastyka.pl

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji