Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-13losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

data dodania: 2012-05-07

data zakończenia: 2012-05-19

data ogłoszenia wyników: 2012-05-31

organizator: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98 87 – 850 Choceń (z dopiskiem Konkurs Poetycki )

strona www: q4.pl, ichocen.pl

tel: 054 284 51 86

VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach
ORGANIZATOR KONKURSU
Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY
Kujawsko-Pomorski Związek Literatów
Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko –Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

PATRONAT MEDIALNY
Portal informacyjny Q4
ichocen.pl
„Wiadomości Choceńskie”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Konkurs od lat cieszy się zainteresowaniem wielu młodych twórców. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom ogromnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.
Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki

Regulamin
VI Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach
Cele konkursu:
- przybliżenie postaci i twórczości Leona Stankiewicza,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
- promocja młodych twórców,
- stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.
Regulamin konkursu
1. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz grup literackich.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 utworów, różnych lub tworzących całość tematyczną. Każdy wiersz powinien być podpisany godłem i nadesłany w 3 egzemplarzach (może być w wersja elektroniczna). Do zestawu utworów trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem autora. W kopercie powinny być następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwa szkoły i ewentualne dane opiekuna.
3. Na konkurs nie należy przysyłać prac niesamodzielnych, wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
4. Tematyka prac jest dowolna.
5. Prace należy dostarczyć do 19 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98 87 – 850 Choceń (z dopiskiem Konkurs Poetycki ).
6. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora (m.in. członkowie K-PZL).
7. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody w każdej kategorii wiekowej, przyznanie wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na q4.
8. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
9. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi 31 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz za pośrednictwem portali q4.pl, ichocen.pl.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych utworów.
11. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy.
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. 054 284 51 86.


Międzyszkolny konkurs poetycki w Śmiłowicach


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach ma zaszczyt zaprosić na kolejny Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Konkurs od lat cieszy się zainteresowaniem wielu młodych twórców. Systematycznie bierze w nim udział ponad stu uczestników. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom szczególnie zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej do szuflady” młodzieży.

Jednym z celów konkursu jest przybliżenie twórczości Leona Stankiewicza. Poniżej prezentujemy jeden z wielu jego niepublikowanych wierszy.

DO ZIEMI OBIECANEJ
Do ziemi obiecanej idę zawsze:
zimą, wiosną, latem
- idę wolno –
Smutny, z plecakiem trudu w pałąk zgięty
- siwym gołębiem ze złamanym lotem
z haseł tablicą do serca przypiętą
Liść wawrzynu ją lekko otula
Ziemia mi drży, trochę się uchyla ....
Idę – na jej krawędzi stanę –
Gdzie dalsza droga ? ....
Może ktoś w pieśni zapyta Boga,
Gdy ja w pierś ziemi spojrzę otwartą
Wejdę w nią ..... i
– moja wpadnie z kalendarza karta
Ziemia pierś zamknie – na mojej położy
A na jej bliźnie – może ktoś bliski
zapłacze ...
Może tylko wiązkę kwiatów złoży.
Leon Stankiewicz

Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji