Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-16losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI XIX PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ (wyniki)

data dodania: 2012-05-14

data zakończenia: 2012-09-05

data ogłoszenia wyników: 2012-10-20

adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie \

Jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej w składzie:

1. Katarzyna Zychla
2. Jan Zdzisław Brudnicki
3. Paweł Kubiak - sekretarz
4. Bohdan Wrocławski - przewodniczący

Po wnikliwym przeczytaniu 171 zestawów wierszy i dyskusji o ich poziomie, na posiedzeniu 30 września 2012 r. postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda – 760 zł – Agnieszka Marek z Bielska-Białej za zestaw opatrzony godłem „ALLIUM URSINUM”

II nagroda – 600 zł – Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz z Głuchołaz za zestaw opatrzony godłem „MIRER”

III nagroda – 400 zł – Ewa Włodarska z Krakowa za zestaw opatrzony godłem KORONCZARKA

oraz cztery równorzędne wyróżnienia po 200 zł za zestawy opatrzone godłami:
godło „Raspberry Beret” – Paweł Podlipniak z Radomia
godło „Aramis” - Anna Piliszewska z Wieliczki - –
godło „Nikos” – Rafał Kontowski z Michałowic
godło „Sonar” – Czesław Markiewicz z Zielonej Góry

Do nagród typowane były również zestawy opatrzone godłami: „Frat”, „Piołun”, „Katana”, „Cień Ziemi”, „Pasierb Kalijopy”, „G.B.”, „Sandacz”, „Psyche”.---


Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka \"Biesiada\" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.
*
Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce, własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 5 września 2012 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie \"Konkurs poetycki\".
Uwaga!
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jeden zestaw wierszy.
Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.
*
Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).
*
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów oraz zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w okolicznościowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
*
Jury konkursu przyzna następujące nagrody:
I - 800 zł
II - 600 zł
III - 400 zł
4 wyróżnienia po 200 zł
Zastrzega się prawo Jury do innego podziału nagród.
Nagroda nieodebrana przez laureata w dniu ogłoszenia wyników zostaje przeznaczona na cele wyznaczone przez organizatorów konkursu, Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży i zakwaterowania.
*
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XIX Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 20 października 2012 r. (sobota) w godz. 14.30 - 19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m,in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji