Portal Poetycki NAMIDA

2018-11-15losowy cytat:


Polecamy:

www.poezja.org
www.poezja.org

poezja - księgarnia


Konkursy Poetyckie +

38. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Jesienna Chryzantema" (wyniki)

data dodania: 2012-06-04

data zakończenia: 2012-10-15

adres: Katolickie Stowarzyszenie

tel: 783 981 861

Komunikat
Jury 38 . edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,Jesienna Chryzantema” , którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku

Jury Konkursu w składzie :
Przewodniczący - ks. Tomasz Opaliński – dyrektor Katolickiego Radia Płock, poeta
Członek -Zdzisław Koryś - krytyk literacki , redaktor naczelny miesięcznika ,,Nasz Głos”
Członek - Maciej Wożniak - poeta, krytyk literacki
Członek - Anna Antoszewska - polonistka
Sekretarz - Helena Kowalska – przewodnicząca Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana” w Płocku
na posiedzeniu 26.października 2012 r. rozpatrzyło 86 zestawów wierszy , które spełniały warunki regulaminu Konkursu i postanowiło przyznać następujące nagrody:
• I nagrodę otrzymała:
Iwona Jędrzejewska z Lublina godło „Perpetuus mobile”
• II nagrodę otrzymała :
Maja Baczyńska z Warszawy godło „Mercedes”
• III nagrodę otrzymała :
Katarzyna Wiśniewska z Jastrzębia k.Radomia godło „ Dżem z jabłek”
nagrodę Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana”
dla laureata z Płocka otrzymała:
Joanna Nowak z Płocka godło „Dżoker”
• nagrodę Dyrektora Instytutu Wydawniczego ,,PAX” /nagroda książkowa/ w kategorii debiut otrzymała:
Katarzyna Jastrzębska z Częstochowy godło „Aguila Roja”
• nagrodę Redaktora Naczelnego Miesięcznika ,,Nasz Głos” - Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” otrzymała :
Natalia Jucha z Głuchowa godło „Perełka”
• nagrodę Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma ,,ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata otrzymała:
Natalia Jucha z Głuchowa godło „Perełka”
• wyróżnienia finansowe otrzymali :
1. Ewelina Kępczyk z Krakowa godło „Niezapominajka”
2. Anna Dwojnych z Płocka godło „ Mrówkojad”
3. Radosław Jaworowicz z Kwidzyna godło „”POINTA”
4. Kamil Krolewicz z Żyrardowa godło „LIMAK niebieski”

Konkurs dofinansowany jest ze środków Miasta Płocka
Podsumowanie Konkursu odbędzie się 24 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w Domu Darmstadt,
Płock ul. Stary Rynek 8


---


Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Płocku ogłasza 38. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
"Jesienna Chryzantema"

Regulamin Konkursu
1. Postanowienia ogólne
1.1.Celem Konkursu jest promocja ludzi młodych piszących wiersze
1.2.Organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział w Płocku
2. Uczestnictwo w Konkursie
2.1. Konkurs adresowany jest do autorów, którzy nie ukończyli 30 roku życia - zrzeszonych lub nie zrzeszonych w Stowarzyszeniach, Klubach i Związkach Twórczych
2.2.Wiersze nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi i nie nagradzanymi w innych konkursach
2.3. Nie określa się tematyki nadsyłanych utworów
2.4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie - dostarczenie zestawu 5 wierszy w 3 egzemplarzach opatrzonych godłem i w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem informację o autorze (imię nazwisko, adres stałego zamieszkania, telefon, datę urodzin oraz krótka nota biograficzna)
2.5.Rozpatrywane będą tylko prace napisane w języku polskim
2.6.Koszty przygotowania i przesłania prac na konkurs ponosi uczestnik konkursu
2.7.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów
2.8.Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień
3. Termin nadsyłania prac
3.1. Prace na konkurs należy przesłać do 15 października 2012 r. (liczy się data stempla pocztowego) pod adres: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" 09-400 Płock,
ul. Kazimierza Wielkiego 11 lok. 21 z dopiskiem na kopercie „Jesienna Chryzantema”
4. Wyłanianie Laureatów Konkursu
4.1.Do wyłaniania laureatów i przyznawania nagród uprawnione jest Jury Konkursu powołane przez organizatora w skład którego wchodzą: krytycy literaccy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji
4.2.Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną powiadomieni listownie o terminie
wręczenia nagród i wyróżnień
4.3.Przyznane będą nagrody specjalne:
• Przewodniczącego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” dla laureata z Płocka
• Dyrektora Instytutu Wydawniczego „PAX” za debiut - autorowi który jest przed debiutem książkowym (fakt debiutu prosimy zaznaczyć przy godle autora)
• Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Pisma „ZNAJ” Stowarzyszenia Autorów Polskich - Oddział w Płocku dla najmłodszego laureata
• Redaktora Naczelnego miesięcznika „Nasz Głos” - Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”
5 .Postanowienia Końcowe
5.1.Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy
5.2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu
5.3.Finał konkursu odbędzie się w listopadzie 2012 roku
6. Deklaracje.
6.1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu
6.2. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację że osoby, które nadsyłają prace nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie stanowią plagiatu.

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Konkursu tel. 783 981 861
Konkurs dofinansowany przez Urząd Miasta Płocka

---
informacja nadesłana

Chcesz wydać swoje wiersze? kliknij w baner poniżej

Chcesz kupić dobry tomik poezji?Księgarnia Poetycka FASCINATIO


Polecamy!

© www.namida.pl 2004 - 2012
tomiki poezji